- Afbeelding: Margreet Rombouts | Deventer Symfonisch Orkest - De PKN hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. ...

Salomon besloot een tempel te bouwen voor de Heer. En dan staat er in 2 Kronieken 2 vers 1 het volgende opgetekend: “Hij beschikte over zeventigduizend sjouwers en tachtigduizend steenhouwers in het gebergte die onder leiding stonden van zesendertighonderd opzichters”....

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners...

Vanwege de verlenging van de lockdown blijven alle huidige adviezen van kracht tot 2 maart 2021. Dit houdt in, dat de kerkdiensten alleen online zijn en dat we helaas niet kunnen zingen, ook niet in kleine groep....

Dit mogen we toch wel een unicum noemen, iemand die zich al zolang inzet voor onze kerk, daarom hebben we gezocht naar een passende blijk van waardering. Zo kwamen we bij de oorkonde samen met een erepenning PKN. ...