ANBI-Status

Per 1 januari 2008 is de zgn. ANBI-regeling ingegaan. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.
De Protestantse Kerk in Nederland en haar onderdelen heeft een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent dat de bijdragen aan de Protestantse Gemeente te Hengelo Gld. met een fiscaal gerust hart kunnen worden gegeven.
Wie een gift, legaat of erfenis ontvangt, moet er rekening mee houden dat – boven een bepaald bedrag – hij of zij schenkingsrecht of successierecht moet betalen.

 

Het tarief kan oplopen tot 68%, afhankelijk van onder andere de hoogte van het bedrag. Voor giften, legaten en erfstellingen aan kerkelijke instellingen en andere “algemeen nut beogende instellingen” gold het lagere tarief van 11%. Sinds 1 januari 2008 komen de PKN en al haar plaatselijke protestantse gemeenten als ANBI in aanmerking voor het nul-tarief (net als andere goede doelen die aan de ANBI-regeling voldoen).

Voor de ANBI-documenten en financiën van Diaconie en Kerkrentmeesters zie resp. Kerkenraad – Diakenen en Kerkenraad – Kerkrentmeesters of ANBI-financieel.