Goede, Stille Week

Passie voor passie

Op Goede Vrijdag werken de drie geloofsgemeenschappen in Hengelo Gld samen.

We houden de lijdensweg van Jezus niet binnen de muren van de kerk, maar gaan naar buiten.

We lopen vanaf het speelveld aan de Stekweg naar het solarpark en steken daarna de Heurne over naar de Snethlageweg. Vervolgens lopen we via de Schoolstraat, Hofstraat en Regelinkstraat langs de oude smederij naar het eindpunt bij de Vredesvlam aan de Kerkstraat. Een groot houten kruis wordt daarbij in ons midden gedragen. Het zal een ingetogen tocht worden, waarbij we op verschillende punten stilstaan bij een woord dat te maken heeft met één van de zeven uitspraken van Jezus toen  Hij aan het kruis hing. Iedere halteplaats levert een specifiek onderdeel op voor een klein eigen kruisje, dat iedere deelnemer aan de tocht, bij aanvang of onderweg, met zich mee te dragen krijgt. We doen dit alles met respect voor de verschillende tradities die de drie geloofsgemeenschappen kennen. Iedereen is welkom om mee te lopen of aan te haken.

We starten om 19.30 uur vanaf het speelveld aan de Stekweg nabij solarpark De Kwekerij.

Oproep;

Wie wil op Goede Vrijdag ‘s avonds het passiekruis dragen? We kijken bij de opgave of we meerdere teams kunnen samenstellen zodat onderweg gewisseld kan worden. Ook jongeren en dames zijn welkom om het passiekruis een stukje mee te dragen.

Opgave en/of info bij Rineke van den Berg (tel. 06 37350753)  of Gerry Spekkink (tel. 06 47153610).

De zeven kruiswoorden van Jezus Christus zijn:

1.“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

2. “Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.”

3. “Vrouw, zie daar uw zoon; zie daar uw moeder.”

4. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”

5. “Ik heb dorst.”

6. “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.”

7. “Het is volbracht.”

Herdenking 4 mei 2024

Aan de 4 mei herdenking wordt in Hengelo (Gld) op de volgende wijze inhoud gegeven: 19.00 – 19.30 uur Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigiuskerk. 19.40 uur In de Synagogestraat worden...

Uitslag prijsvraag nieuwe naam Cluster D: de Kerknoabers

Zondag 1 oktober 2023 hebben we voor het eerst als vijf kerken van Cluster D samen een kerkdienst gehouden in de Remigiuskerk in Hengelo. Cluster D is een samenwerkingsverband van...

Terugblik Kliederkerk 3 maart 2024

Een groot aantal kinderen, met hun ouders en/of oma/opa, was die zondagmiddag naar de Remigiuskerk gekomen om samen bezig te zijn rond het verhaal van de schepping. Eerst werd gekeken...