Goede, Stille Week

Passie voor passie

Op Goede Vrijdag werken de drie geloofsgemeenschappen in Hengelo Gld samen.

We houden de lijdensweg van Jezus niet binnen de muren van de kerk, maar gaan naar buiten.

We lopen vanaf het speelveld aan de Stekweg naar het solarpark en steken daarna de Heurne over naar de Snethlageweg. Vervolgens lopen we via de Schoolstraat, Hofstraat en Regelinkstraat langs de oude smederij naar het eindpunt bij de Vredesvlam aan de Kerkstraat. Een groot houten kruis wordt daarbij in ons midden gedragen. Het zal een ingetogen tocht worden, waarbij we op verschillende punten stilstaan bij een woord dat te maken heeft met één van de zeven uitspraken van Jezus toen  Hij aan het kruis hing. Iedere halteplaats levert een specifiek onderdeel op voor een klein eigen kruisje, dat iedere deelnemer aan de tocht, bij aanvang of onderweg, met zich mee te dragen krijgt. We doen dit alles met respect voor de verschillende tradities die de drie geloofsgemeenschappen kennen. Iedereen is welkom om mee te lopen of aan te haken.

We starten om 19.30 uur vanaf het speelveld aan de Stekweg nabij solarpark De Kwekerij.

Oproep;

Wie wil op Goede Vrijdag ‘s avonds het passiekruis dragen? We kijken bij de opgave of we meerdere teams kunnen samenstellen zodat onderweg gewisseld kan worden. Ook jongeren en dames zijn welkom om het passiekruis een stukje mee te dragen.

Opgave en/of info bij Rineke van den Berg (tel. 06 37350753)  of Gerry Spekkink (tel. 06 47153610).

De zeven kruiswoorden van Jezus Christus zijn:

1.“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

2. “Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.”

3. “Vrouw, zie daar uw zoon; zie daar uw moeder.”

4. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”

5. “Ik heb dorst.”

6. “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.”

7. “Het is volbracht.”

Verslag bezoek aan het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg

Op 30 mei hebben we met een gezelschap van de kerken in Hengelo een bezoek gebracht aan het Heiligenbeeldenmuseum. We werden ontvangen met koffie/thee en een lekkere koek. Een gids...

Motorrijders RvK doneren aan WPF

De Raad van Kerken organiseerde op 2e Pinksterdag de traditionele motortoer. Dit keer in het teken van het uitdragen van de vrede. Daarom kwam de vrijwillige bijdrage van de deelnemers ten...

Thema: Masker

Voor de kerkdienst van 26 mei hadden een aantal jongeren van de SOOS zelf teksten geschreven. Het thema van de kerkdienst was ‘masker’. Een aantal gemeenteleden vroegen na afloop om...