kerkdiensten

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom

Je hoeft niet lid van een kerk te zijn om de kerkdienst te mogen bezoeken.

Iedereen is welkom bij de vieringen!

Er is oppas mogelijk voor de allerkleinsten van 0-4 jaar, dit is op aanvraag. Maar er is ook een prachtige speelhoek in de kerk aanwezig waar de jongsten mogen spelen tijdens de kerkdienst. Als ouders kun je vlakbij zitten en ondertussen de kerkdienst volgen.

Voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar is er regelmatig kinderkerk. De kinderen gaan dan tijdens de kerkdienst naar hun eigen ruimte en komen voor het einde van de kerkdienst weer terug.

 

Hoe zien onze kerkdiensten eruit?

De kerkdienst start iedere zondagmorgen om 10:00 en duurt gemiddeld één uur.

We zingen tijdens de kerkdiensten meestal uit het liedboek dat in 2013 is verschenen. Daarnaast zingen we ook liederen uit andere bundels. Alle muziek wordt geprojecteerd op  twee beamers die in de kerk hangen.

Muzikale begeleiding is er via het orgel, piano of een koor.

Naast zingen lezen we uit de Bijbel, hoor je een uitleg hierover en bidden we. Soms word je actief betrokken bij de kerkdienst, bijvoorbeeld door op een briefje iets te schrijven, je hand op te steken, of een lichtje aan te steken. Af en toe hebben we een spreker in de dienst die verteld over zijn of haar (vrijwilligers)werk. De verbinding met het dorp om ons heen wordt bewust gezocht.

Tijdens de kerkdienst zijn er twee collectes. De eerste is vaak voor een goed doel, en de tweede is voor alles wat we doen als kerk.

Na afloop van de kerkdienst is er koffie/thee/ranja en ruimte voor ontmoeting voor wie dit wil.

 

Avondmaal

Een paar keer per jaar vieren we avondmaal. Dan delen we brood en wijn/druivensap. Er is ook glutenvrij brood aanwezig.

We kennen een aantal vormen hoe we avondmaal vieren:

  • Meestal is het ‘lopend avondmaal’. Dit wil zeggen dat je opstaat uit de bank en naar voren loopt om brood en wijn/druivensap te ontvangen om daarna weer op je plaats te gaan zitten.
  • Op Witte Donderdag vieren we avondmaal in een kring. Iedereen komt naar voren en vormt met elkaar een grote kring. De dominee en diakenen komen langs om brood en wijn/druivensap uit te reiken.
  • Soms ontbijten we eerst met elkaar om vervolgens de kerkdienst om 10:00 aan diezelfde tafel te beginnen met het delen van brood en wijn/druivensap.

Het avondmaal wordt aan iedereen uitgereikt die gelooft in Jezus Christus en zijn weg wil volgen. Kinderen zijn van harte welkom.

 

Doop

Persoonlijke motieven om je kind te laten dopen

Veel ouders willen hun dankbaarheid naar God toe te uiten.

Ze zeggen als het ware: “God, dit kind hebben wij van U ontvangen.

Wij staan hier om onze dankbaarheid te tonen.”

Daarnaast komen ouders om een zegen te vragen over het leven van hun kind. Gevoelsmatig weten ze dat hun kind Gods bescherming nodig heeft. In de doop verbindt God zijn Naam met de naam van het kind. Het is alsof het kind daarmee een beschermende hand om zich heen krijgt. Niet werkelijk, maar symbolisch: de doop wordt ervaren als een teken van Gods trouw over het leven van de dopeling.

In de derde plaats betekent het laten dopen van je kind voor veel ouders dat ze beloven hun kind voor te gaan in een leven in navolging van Jezus. Ze willen hun kind een ‘christelijke’ opvoeding geven.

 

Opname in de gemeente

Zonder het bovenstaande ontkennen legt de kerk nog andere accenten. Vanaf het vroegste begin van de kerk ziet zij de doop als het moment van opname in de gemeente van Christus.

Daarom wordt de doop altijd bediend op een zondag, in het midden van de gemeente. Doopouders staan niet alleen in hun belofte, de gemeente staat om hen heen.

Wie zijn kind laat dopen, zegt in de eerste plaats zelf deel uit te (willen) maken van die geloofsgemeenschap, en spreekt daarnaast de wens uit dat zijn kind ook daarin wordt opgenomen.

Het is duidelijk dat dit gevolgen heeft voor je houding tegenover de gemeente. Wanneer je kind (later) lid wordt van een voetbalclub, wil je ook dat hij er zal spelen en weet je je ook zelf in mindere of meerdere mate betrokken bij die club. Je draait bijvoorbeeld kantinediensten of rijdt op zaterdag met de auto.

Zo is het ook met de doop. Dooplid worden van de gemeente is geen vrijblijvende zaak, maar vraagt om betrokkenheid van de ouders. Gedoopt worden is niet alleen een moment, het is het begin van een leven met God, verbonden met zijn gemeente waar geloof, hoop en liefde een plaats hebben.

Wil je graag gedoopt worden of je kindje laten dopen?

Neem dan contact op met dominee Rineke van den Berg

domine@pknhengelogld.nl

Klik om verder te lezen

Wilt u graag een dienst bijwonen maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen met Harry Vos: 0314-722131

kinderkerk

 

Een aantal zondagen per maand is er kinderkerk voor de kinderen van 4-12 jaar.

De kinderen gaan tijdens de kerkdienst naar een andere ruimte toe (onder de toren, of in de winter naar Kerkstraat 15) om daar een Bijbelverhaal te horen en er iets mee te doen. Dit doen houdt in: een spelletje wat aansluit bij het verhaal, kleien, knutselen, of zelfs samen een taart versieren! Aan het einde van de kerkdienst komen ze weer in de kerk.

 

We hebben een team van vijf vrijwilligers die om de beurt de kinderkerk leiden.

In overleg met dominee Rineke van den Berg worden de data vastgesteld waarop de kinderkerk gegeven wordt. Er is dus geen vaste zondag in de maand. Houd de website in de gaten om de data te zien waarop wel kinderkerk is, of stap in de groepsapp ‘Je hoort erbij’. Dit is een appgroep van ouders die graag op de hoogte willen gehouden worden van de activiteiten die onze gemeente organiseert voor kinderen en jongeren. Als je in deze appgroep zou willen, dan graag een berichtje sturen naar dominee Rineke van den Berg.

 

Het laatste jaar zien we veel positieve reacties van de kinderen omdat de leiding erg inzet op een creatieve verwerking die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

 

Ongeacht of er wel of geen kinderkerk aangeboden wordt, kun je met je kinderen naar de kerkdienst komen. Er is een prachtige speelhoek in de kerk waar kinderen tijdens de kerkdienst mogen spelen (en we vinden het als gemeente niet erg als we dit horen). Bovendien wordt er regelmatig een kindermoment ingelast tijdens de kerkdienst.

Komende diensten

in de remigiuskerk

Volgende dienst

Volgende dienst

02-06-2024
Ds. J. Mol
10:00 uur
Remigiuskerk
09-06-2024
geen dienst.
-
10:00 uur
Remigiuskerk
16-06-2024
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
16-06-2024
Prikkelarme kerkdienst
Ds. H. van Oostdijk
12:00 uur
Remigiuskerk
23-06-2024
Drs. G. Zemmelink
10:00 uur
Remigiuskerk
30-06-2024
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
07-07-2024
Afscheid kindernevendienst
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
14-07-2024
Ds. R. van den Berg
10:00 uur
Remigiuskerk
21-07-2024
Ds. J. Kool
10:00 uur
Remigiuskerk
28-07-2024
Pastor J. van Dop - kalisvaart
10:00 uur
Remigiuskerk
04-08-2024
mw. H. Luesink
10:00 uur
Remigiuskerk
11-08-2024
Ds. D. Bos
10:00 uur
Remigiuskerk
18-08-2024
Ds. J. Mol
10:00 uur
Remigiuskerk
25-08-2024
Ds. D. van Alphen
10:00 uur
Remigiuskerk

De Bleijke

09-06-2024
Pastor J. van Dop - Kalisvaart
10:30 uur
De Bleijke
14-07-2024
Mw. T. Tafflijn-Selier
10:30 uur
De Bleijke
11-08-2024
Ds. J. Mol
10:30 uur
De Bleijke

Voorgangers

Zij gaan u voor in de dienst

Ds. Rineke van den Berg
Ds. Rineke van den Berg

Sinds juli 2021 ben ik dominee in de Protestantse Gemeente Hengelo (gld).
Samen met mijn man en drie kinderen woon ik ook in Hengelo, een veelzijdig dorp hebben we ontdekt!

 

Ik ben hiernaartoe gekomen om dorpsdominee te zijn. Dat betekent automatisch dat mijn blik naar buiten is gericht. Samen met andere gemeenteleden zoek ik de verbinding tussen kerk en het dorp. In Hengelo en de buurtschappen eromheen wonen allerlei mensen met verschillende leefstijlen, interesses en levensfases en toch vormen we samen één gemeenschap.

 

Het bijzondere van dominee zijn is dat je zonder voorwaarden van betekenis kunt zijn voor een ander. Een luisterend oor bieden bij verdriet, moeite en pijn, meedenken en samen praten over zingevingsvragen, bijdragen aan een uitvaart, een huwelijksdienst of een doop, meehelpen bij activiteiten voor en door het dorp, een gebed uitspreken of de dankbaarheid benoemen van de goede momenten die het leven geeft.

 

De kerkgemeenschap die huist in de Remigiuskerk wil graag geloof, hoop en liefde naar álle naasten uitdragen en ik wil daar van harte aan bijdragen. . Juist omdat ik geloof in Gods liefde die boven alles uitstijgt, ja ook boven de grenzen die wij als mensen elkaar opleggen. In de Bijbel staat een verhaal over een zoon die zijn vader de rug toekeerde maar na lange tijd weer thuis kwam. De vader onthaalde zijn zoon met open armen zonder voorwaarden vooraf te stellen! Dankbaar voor deze liefde die uit dit verhaal spreekt, probeer ik te leven als mens en als dominee.

 

Wil je graag kennis maken? Een gesprek? Of heb je een vraag?
Neem gerust contact op:

Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart
Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart

Sinds januari 2023 ben ik de pastor voor de ouderen van de Protestantse gemeente Hengelo Gld. Alle ouderen van 75 jaar en ouder vallen onder mijn pastorale hoede.

Samen met mijn vrouw Sonja woon ik sinds september 2023 ook in Hengelo. Een dorp met vele mogelijkheden. Met aan de voorkant van ons huis alle gemakken van winkels en horeca en aan de achterkant een heerlijke grote tuin waar we de vogeltjes horen zingen en onze 2 hondjes heerlijk kunnen rennen en spelen.

 

Gemeenteleden thuis bezoeken is dus mijn kerntaak in deze kerkelijke gemeente.

Pastoraat is omzien naar elkaar. Dat is niet alleen weggelegd voor de voorgangers. Ook ouderlingen bezoeken mensen thuis, en er zijn bezoekmedewerkers. En vooral niet te vergeten ieder gemeentelid is onderdeel van het pastoraat. Door om te zien naar de mensen om u heen, of ook wat verder weg. Alle gemeenteleden hebben contacten met anderen. Daarin heeft u ook een signaleerfunctie. Mocht u  iemand bezoeken die graag bezoek heeft van de ouderenpastor. Schroom dan niet het te laten weten. Dat kan per mail, per telefoon en via Whats-app. Ook wanneer u zelf bezoek wilt, een vraag heeft, of wilt kennismaken, neem dan contact met mij op.

 

Naast het pastorale werk in de gemeente ga ik een paar maal per jaar voor in de eredienst op zondag in de Remigiuskerk en ook in de diensten in Verzorgingshuis ‘de Bleijke’

 

Mijn werkdagen in Hengelo zijn de dinsdag en donderdag.

Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart