Geroepen en afscheid nemen. In de kerkdienst van 17 februari is er afscheid genomen van Ab Denkers als Kerkrentmeester en van Cisca de Kreek als Ouderling-scriba. Een mooie dienst waarin het ging over ‘De wondere visvangst’ en zoals ds. Joop Mol het zo treffend verwoordde: vissen vangen...

Afgelopen tijd hebben wij ons best gedaan een opvolger te vinden voor de scriba. Tot nu toe is dat ons helaas niet gelukt. Dat vinden wij erg spijtig! We zijn nog steeds op zoek! ...

Afgelopen dinsdag heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd t.a.v. van voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Daarmee rekening houdende hebben wij besloten dat de vieringen in de Remigiuskerk, in de periode vanaf heden tot en met 19 januari, alleen online mee te beleven zijn. ...

De eerstvolgende Noaberviering vanuit de Raad van Kerken Hengelo staat gepland op zaterdag 14 november a.s. Dan is de wintertijd ingegaan en zal het ’s avonds weer vroeg donker zijn. Dat is de reden waarom het thema ‘licht’ is gekozen. ...

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting had voorzichtig na de eerste Corona golf in augustus de draad weer opgepakt. We hadden een “Coronaproof” programma bedacht, waarbij we veel activiteiten hadden gepand in de grote zaal van Ons Huis. ...

Na een lang traject van afwegingen en voorbereiding heeft het Kapelbestuur op 29 september j.l. het formele besluit genomen om de Goede Herder Kapel te koop te zetten....

De commissie heeft de opdracht een predikant voor te dragen aan de kerkenraad, zodat een beroep kan worden uitgebracht. Als het uitgebrachte beroep door de betreffende kandidaat wordt aangenomen, hebben wij de vacature vervuld. Wij zijn ons werk begonnen met 3 maanden vertraging. De startvergadering...