Uit de Diaconie

In de Pinksterdienst van 19 mei hebben we afscheid genomen van 2 diakenen: Diny Hebbink en Johan Harmsen. Geruime tijd hebben zij aan het ambt invulling gegeven. Diny 12 en Johan 8 jaar, allebei met volle inzet en allebei op eigen wijze, gebruikmakend van hun talenten en kennis van zaken.

Het diaconaat heeft betrekking op veel gebieden. Naast het regelen van praktische zaken, zoals bij ieder ander bestuur horend, is een diaken ook bezig met de zorg voor minder bedeelde medemensen. Zowel in onze directe omgeving als regionaal en wereldwijd. Diny heeft lange tijd als diaken de zaken van de Kapel in de Veldhoek behartigd. Johan is gedurende een aantal jaren voorzitter geweest, beheerde daarnaast de portefeuille pachtzaken en onder zijn leiding kreeg het diaconaal centrum een flinke opknapbeurt.

Voor beiden breekt nu een tijd aan waarin tijd en aandacht is voor andere zaken. Daarnaast spreken  we de hoop uit hen af en toe nog te kunnen vragen voor ondersteuning vanwege hun grote kennis van zaken.

Diny en Johan, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Het ga jullie goed!

College van Diakenen

Repaircafé, repareer je kampeerspullen

Repair Café Het Repair Café is ook tijdens de zomermaanden elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur geopend aan Kerkstraat 15 in Hengelo Gld....

Noaberviering

Zaterdagavond 20 april waren we bij elkaar in het kerkje van de VGH aan de Banninkstraat voor onze noaberviering. Thema deze keer: “Bomen verbinden”. We begonnen met ontmoeting met appelsap...

Tweede pinksterdag en Vrede

De traditionele motortoer op tweede pinksterdag van de gezamenlijke kerken in Hengelo stond dit jaar in het teken van het uitdragen van vrede (een van de vruchten van de Geest)....