Contact

Neem contact op met

Kerkelijkbureau

Contactpersoon:

Jaap van Mourik

Berkenlaan 1, 7255 XD Hengelo Gld

*gelieve niet tussen 12:30 en 14:30 uur

Kerkenraad

Contactpersoon:

Martin Jolink

Scriba

Contactpersoon:

Jeanette Hebbink

Waarnemend predikant

Contactpersoon:

D.s J. Mol

Voor het doorgeven van een verhuizing, huwelijk, geregistreerd partnerschap of geboorte:

Ledenadministratie

Contactpersoon:

Marga Lubbers

College van Kerkrentmeesters

Contactpersoon:

Aalt v.d. Kamp

College van diakenen

Contactpersoon:

Hermien Fokkink

Kerkblad klokgeluiden

Contactpersoon:

Stef Disbergen

Kosters

Contactpersoon:

Jan Zeevalkink

Adressen

Remigiuskerk

Kerkstraat 42

7255 CB Hengelo Gld

Kapel ”De goede herder”

Schapendijk 4

7255 NK Hengelo Gld