Diaconaat

Zorg voor wie arm en kwetsbaar is

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Onze Diaconie heeft in het verleden diverse giften en legaten ontvangen waaronder huizen en boerderijen, gronden. Deze zijn allemaal verpacht en met de pachtopbrengsten, collecteopbrengsten etc.  kunnen we onze taken uitvoeren. Wij mogen dankbaar zijn dat we met deze middelen kunnen doen waarvoor we worden opgeroepen.

Inmiddels zijn alle huizen en boerderijen verkocht en zijn alleen de gronden nog in ons bezit. Met een gedeelte van de opbrengst hiervan hebben wij Kerkstraat 15 kunnen aankopen en verbouwen. Tot nu toe is dat een geweldige investering gebleken. Repaircafé, Schoef moar An, Breicafé, Inloopmorgen etc.etc. maken hiervan gebruik. Ook kan de jeugd in de Smederij terecht voor allerlei activiteiten.

Om u een idee te geven wat de Diaconie de afgelopen tijd heeft gedaan geven wij u een klein overzicht;

Dichtbij hebben wij o.a. de volgende instellingen ondersteund met een jaarlijkse bijdrage of een eenmalige gift;

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in alle financiële zaken aangaande uw Diaconie, dan bent u van harte welkom bij onze administrateur. Zij geeft graag toelichting en antwoord op al uw vragen. Graag na telefonische afspraak - Mimi Garrits Kerkelijkbureau

Projecten

Diaconie & ZWO

Momenteel zijn er een aantal projecten waar de diaconie en ZWO aan bijdragen.

Actuele informatie over de projecten vindt u op onderstaande links

Hulp Haiti

Stichting Hulp Haïti Driel ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haïti met diensten en geld. Doelstelling van de Stichting Hulp Haïti Driel is ondersteuning van...
Artboard+1@LOGO-V3

Simba Health

Elk ziekenhuis heeft de juiste apparatuur nodig om een bepaalde zorgstandaard te kunnen leveren. Het varieert van basisapparatuur zoals bedden, back-upgeneratoren (vrij belangrijk in Afrika),...

Casa Vera

Stichting Casa-Vera Moldavië  zet zich in om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb...