Diaconaat

Zorg voor wie arm en kwetsbaar is 

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Onze Diaconie heeft in het verleden diverse giften en legaten ontvangen waaronder huizen en boerderijen, gronden. Deze zijn allemaal verpacht en met de pachtopbrengsten, collecteopbrengsten etc.  kunnen we onze taken uitvoeren. Wij mogen dankbaar zijn dat we met deze middelen kunnen doen waarvoor we worden opgeroepen.

Inmiddels zijn alle huizen en boerderijen verkocht en zijn alleen de gronden nog in ons bezit. Met een gedeelte van de opbrengst hiervan hebben wij Kerkstraat 15 kunnen aankopen en verbouwen. Tot nu toe is dat een geweldige investering gebleken. Repaircafé, Schoef moar An, Breicafé, Inloopmorgen etc.etc. maken hiervan gebruik. Ook kan de jeugd in de Smederij terecht voor allerlei activiteiten.

Om u een idee te geven wat de Diaconie de afgelopen tijd heeft gedaan geven wij u een klein overzicht;

We nemen zitting in het bestuur van “Ons Huis”. We organiseren jaarlijks(samen met de Rk Parochie) Sam’s kledingactie. Ook zijn betrokken bij het Diaconaal Netwerk Bronckhorst.

Werelddiaconaat, Zending, Ontwikkelingssamenwerking, Kerk in Actie. Dit zijn de acties die meestal over onze landgrenzen gaan.

Bij Oikocredit hebben wij een groot aandelenkapitaal wat gebruikt wordt voor kleine startende ondernemers in derdewereldlanden.

De projecten in Mexico en Rwanda hebben we afgesloten om weer eens andere projecten te kunnen steunen.

Dichtbij hebben wij o.a. de volgende instellingen ondersteund met een jaarlijkse bijdrage of een eenmalige gift;

Voedselbank(krijgt wekelijks verse groenten en aardappelen) - Hulpdienst Hengelo/Keijenborg- U.V.V.- Jeugdraad -Commissie Oost Europa Hengelo Gld.- St .De Instap- Betuwe Wereldwijd- Betuwe jeugdkampen- Huis van Compassie – Pax Kinderhulp Borculo – St. Perspectief – Het Passion – Simba .

Ook ondersteunt uw Diaconie financieel “Ons Huis”met leningen omdat wij vinden dat het een belangrijke rol speelt binnen onze gemeente.

Nog een belangrijke deelname heeft de Diaconie in Protestants Diaconaal Krediet Nederland. Deze instelling(inmiddels overgenomen door de S.K.G. bank) leent het geld weer uit aan bijv. Het Roosevelthuis en de Rudophstichting. Van deze huizen maken wij ook weer gebruik d.m.v. vakanties voor ouderen en langdurig zieken.

Bent u geïnteresseerd in alle financiële zaken aangaande uw Diaconie, dan bent u van harte welkom bij onze administrateur. Hij geeft graag toelichting en antwoord op al uw vragen. Graag na telefonische afspraak – (a.u.b niet tussen 12.30 en 14.30 uur)

Projecten

Diaconie & ZWO 

Ook heeft de Diaconie nog twee projecten;

Hulp Haïti en Love Justice(vroeger Hulp en Hoop voor Afrika).  De nieuwsbrieven proberen wij op onze website of in Klokgeluiden te laten zien.

Voor al deze projecten wordt regelmatig gecollecteerd of wordt een financiële bijdrage gegeven.

Love Justice traint en plaatst mensen op “transfer points” welke liggen aan de grenzen en doorreis punten zoals busstations en vliegvelden om te observeren en mensenhandel te identificeren en te stoppen terwijl deze plaatsvindt, VOORDAT mooie levens worden uitgebuit en zij als slaaf worden verkocht.

 

Abdulai Bah zijn taak en verantwoordelijkheden zijn 1. het trainen en begeleiden van deze lokale mensen, zogenoemde monitors, op verschillende plekken in het land. 2. Het onderhouden van contacten met overheids instanties (politie, ministerie en Anti Human Trafficking werkgroep), maatschappelijk werk en gemeenschappen. 3. Administratie en financiën. Met dit laatste punt zal ik Abdulai gaan ondersteunen, aangezien dit veel tijd kost. Hij blijft als project manager eindverantwoordelijk.

Love Justice is in 2020 geregistreerd bij de Sierra Leoonse overheid en hoop het werk te kunnen uitbreiden naar meer transfer points maar ook door mogelijkheden te bieden aan de kwetsbare groepen die mogelijk slachtoffer worden van Human Trafficking, denk aan een vakopleiding en investeringen voor starten van ondernemingen.

 

Voor ons werk bij Love Justice krijgen wij een vergoeding, dit is ongeveer de helft van ons budget en helpt ons te kunnen voorzien in woonruimte, transport, eten en andere vaste lasten zoals gas, water en elektriciteit. Voor de andere helft van ons budget hebben we partners nodig, die ons financieel ondersteunen de kosten te dekken voor bijv. zorgverzekering, vliegtickets, educatie voor de kinderen en documentatie (visums en paspoorten e.d.).

 

Fam. Bah – Sierra Leone