Samen kerk zijn

Onze Visie

Om richting te geven aan ons kerk-zijn hebben wij een Visie-te-kaart ontwikkeld.
De kaart is het resultaat van een serie gesprekken in de gemeente en kerkenraad over wat voor een gemeente wij willen zijn, nu en in de toekomst. Die visie hebben wij als volgt geformuleerd. Het verlangen van onze kerkgemeenschap is verwoord in drie kenmerken. Deze drie zijn richtinggevend op onze weg.

 

De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.
Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt. Daarom spannen wij ons in om met kinderen en jongeren in contact te blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken. De kerkgemeenschap komt op zondag samen rond Gods Woord. De vieringen kennen variatie in
traditionele liturgie en hedendaagse laagdrempelige vormen en elementen.

 

Deze drie pijlers houden ons “scherp” op de visie hoe, waartoe en waarom wij samen kerk-zijn. En deze pijlers zijn de basis van waaruit de kerkenraad haar besluiten neemt.

"De leden zien om naar elkaar in Jezus’ naam. Zo zijn we een pastorale gemeenschap.”

Wijk-indeling

Ouderlingen en bezoekwerk

Dominee

D.s. R. (Rineke) van den Berg

Ouderenpastor

Jacqueline van Dop

Everdien Bobbink

Wijkouderling

Helma en Ap Luesink

Wijkouderlingen

Henny en Chris Peelen

Wijkouderlingen

Ouderling: Everdien Bobbink
Dominee: Rineke van den Berg voor gemeenteleden 75- 

Ouderenpastor Jacqueline van Dop voor gemeenteleden 75+ en hun partner.

Baaksevoetpad
Banninkstraat 33-43, 24-58
Beekstraat
Bekveldseweg
Berendschotstraat
Broekweg
Bruinderinkweg
Elderinkweg
Hogenkampweg 16-44, 7
Koekoekweg
Koningsweg
Kremersdijk
Krommedijk
Lankhorsterstraat
Meeninklaan
Riefelerdijk
Rondweg
Veermansweg
Vellekesweg

Voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder of die een partner hebben die 75 jaar of ouder is, is Jacqueline van Dop hun ouderenpastor.

Voor gemeenteleden 75- is Everdien Bobbink de ouderling en is ds. Rineke van den Berg het aanspreekpunt.

 

Asterstraat
Akkerwinde
Bleekstraat
Berkenlaan
Dreef

Hoge Es
Iekink
Kampstraat

Kervelseweg
Korenbloemstraat
Kreunenskamp
Leliestraat

Maanstraat
Meidoornstraat
Meindershof
Middenweg

Molenenk

Ouweleen

Prunusstraat

Rozenstraat

Raadhuisstraat 1-67

Singel

Schoenmakersplein

Sterreweg

Torenzicht

Tramstraat

Vloed

Vordenseweg 1-41

Waarleskamp

Westerstraat

Wichmondseweg 1-19, 2-18

Zelhemseweg 1-29, 2-24

Zonnestraat

Zuivelweg

Ouderling: Coby Prinsen
Dominee: Rineke van den Berg voor 75-

Ouderenpastor Jacqueline van Dop voor gemeenteleden 75+ en hun partner.

Branderhorstweg
Bronkhorsterstraat
Eulingkamp
Geltinkweg
Hengelosestraat
Hogenkampweg 1
Holterveldseweg
Koldeweiweg
Moatweg
Molenstraat
Nijssinkckampstraat
Ottenkampweg
Pastoor Thuisstraat
Poelsweg
Sint Janstraaat
Steenderenseweg
Teubenweg
Uilenesterstraat
Wolsinkweg
Zaarbelinkdijk

Ouderling: Coby Prinsen

Dominee: Rineke van den Berg voor gemeenteleden 75- 

Ouderenpastor Jacqueline van Dop voor gemeenteleden 75+ en hun partner.

 

 

Aaltenseweg

Beijerinkdijk

De Dunsborg

Dennenweg (Zelhem)

Elferinkdijk

Everhardinkweg (Zelhem)

Gompertsdijk

Groenendaalseweg

Olde Kaste

Roessinkweg

Remmelinkdijk

Schooltinkweg (Zehem)

Sletterinkdijk

Weeninkweg

Weeversplasweg

Winkelsweg

Zelhemseweg vanaf 31 en 26 oplopend

Voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder of die een partner hebben die 75 jaar of ouder is, is Jacqueline van Dop hun ouderenpastor.

Voor gemeenteleden 75-, is ds. Rineke van den Berg het aanspreekpunt. De ouderling is Coby Prinsen

Banninkstraat   1-19, 2-22

De Rusthoek

Dwarsstraat

Fokkinkweg

Groene Kruisstraat

Hummeloseweg

Kastanjelaan

Plataanweg

Rozenhoflaan

Sint Michielsstraat

Spalstraat

 

Voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder of die een partner hebben die 75 jaar of ouder is, zijn Henny en Chris Peelen de ouderling en is Jacqueline van Dop de ouderenpastor.

Voor de gemeenteleden 75- is ds. Rineke van den Berg, samen met ouderlingen Henny en Chris Peelen, het aanspreekpunt.

Beatrixlaan       

De Heurne

De Kwekerij      

Entweg                           

H. van Velzenplein

Hofstraat          

Julianalaan       

Het Karspel      

Kerkekamp

Kerkstraat                      

Margriethof     

Oranjehof

Prins Bernardlaan

Raadhuisstraat

Regelinklaan

Regelinkstraat

Ruurloseweg 1-65a, 2-56

Sarinkkamp

Schoolstraat

Snethlageweg

Stekweg

Synagogestraat

Vordenseweg 2-58

Wilhelminalaan

Ouderlingen: Henny en Chris Peelen

Dominee: Rineke van den Berg

 

 

Abbinkdijk        

Bargelsdijk        

Berkendijk

Ellenkampsdijk

Gietelinkdijk    

Haarweg

Handwijzersdijk

Heideweg         

Heideweeversweg

Hesselinkdijk    

Hiddinkdijk       

Kieftendorp     

Kloosterweg    

Kreilweg           

Lindesepad      

Lieferinkweg Vorden

Maalderinkweg Vorden

Memelinkdijk

Menkhorsterweg

Menninkweg

Mokkinkdijk

Oude Varsselseweg

Ruurloseweg 71-81a, 72-84a

Slotsteeg

Tentendijk

Tolweg

Vaalverinkdijk

Varsselseweg 1-39, 4-32

Volgelzangweg

Vordenseweg vanaf 43 en 62, oplopend

 

 

Ouderling: Dinie Berendsen

Dominee: Rineke van den Berg voor 75-

Ouderenpastor Jacqueline van Dop voor gemeenteleden 75+ en hun partner.

 

Antinkweg

Beunksteeg

Bleuminkweg

Bosweg

Dennendijk

Hazenhutweg

Het Stapelbroek

Hertenweg

Kapelweg

Kapersburgweg

Koesemanweg

Loakendiek

Reerinkweg

Rijnweg

Ruurloseweg 86, 93, 95

Sarinkdijk

Schapendijk

Scharfdijk

Stellingweg

Varsselseweg vanaf 36 en 41 oplopend

Veldermansweg

Veldhoekseweg

Venneweg

Vierblokkenweg

Wassinkweg

Zelledijk

Ouderlingen: Helma en Ap Luesink

Ouderenpastor: Jacqueline van Dop voor gemeenteleden 75+ en hun partner.

 

Voor gemeenteleden onder de 75 jaar is ds. Rineke van den Berg, samen met Helma en Ap Luesink, het aanspreekpunt.

 

Beukenlaan

Steintjesweide

 

“Ons verlangen is, dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt. Daarom spannen wij ons in om met de kinderen en jongeren in contact te blijven en hen in de kerkgemeenschap te betrekken.”

Hiermee geven wij aan wat de essentie van het jeugdwerk is en van waaruit de activiteiten worden georganiseerd.

 

Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook voor de geloofsgemeenschap. Dat bleek
nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de “kerk van de toekomst”.
Dit was de aanleiding tot het volgen van de Essentietraining van JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk).

 

Hier is gewerkt vanuit de vraag: waarom doen we deze dingen. Wat is de essentie van het jeugd- en jongerenwerk? Het beantwoorden van deze vraag werkt bevrijdend. Er wordt niet meer gedacht vanuit activiteiten, maar vanuit kinderen en jongeren. De ontmoeting, het samen doen staat dan voorop.

Klokgeluiden

Ook het kerkblad “Klokgeluiden” en de website van de gemeente hebben een pastorale kant. Goede
herkenbaarheid en bereikbaarheid van ouderlingen en predikant moeten de drempel voor individuele vragen zo laag mogelijk maken.

 

De ouderlingen hebben, samen met de predikanten, een leidinggevende taak in het maken van beleid
inzake liturgie en eredienst, catechese, jeugd- en jongerenwerk en bezoekwerk en communicatie. Tevens
zijn zij actief betrokken bij situaties van geboorte, kerkelijk huwelijk, doop, geloofsbelijdenis en rouw in hun
wijk en / of anderen uit de gemeente. Ter voorbereiding op doop en belijdenis is één ouderling betrokken in
het gesprek met ouders of hen die zelf om de doop vragen en / of belijdenis doen.

 

De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, meestal met twee boeketten, wordt bezorgd bij zieken of
mensen met grote zorgen. Een ouderling coördineert voor deze taak. Gemeenteleden zijn hierbij actief
betrokken door mensen hiervoor aan te melden, door volgens een rooster vrijwillig één boeket te
bekostigen en door de boeketten na de dienst te bezorgen.