ZWO Klokgeluiden

Voedselbonnenproject door de Commissie Oost Europa Hengelo Gld. overgedragen aan de Diaconie.

Sinds afgelopen november heeft het bestuur besloten om de stichting COEH ofwel Commissie Oost Europa Hengelo Gld. op te heffen.

De laatste jaren was er nog 1 project, het Voedselbonnenproject in Toplita.

Daar, in het noordoosten van Roemenië, is hulp door middel van deze bonnen nog steeds nodig.

Het was dan ook een voorwaarde dat bij opheffing van de COEH deze bonnen uitgegeven kunnen blijven worden. De Diaconie heeft toegezegd dit project voort te zetten. Het geld dat nog op de COEH rekening stond is overgedragen aan de Diaconie met de afspraak dat dit volledig ten goede komt aan de bonnen. De ZWO zal er voor zorgen dat de bonnen en het daarbij behorende geld op tijd wordt verstuurd en dat de controle elke maand plaatsvindt.

De zogenaamde COEH-cake zal ook blijven voortbestaan. Elke week is er bij de koffie na de kerkdienst iets lekkers, gebakken door een aantal vrijwilligers. Er staat een spaarvarken waar een vrije gift in gedaan kan worden.

Er wordt nog nagedacht om de naam van COEH-cake te veranderen. Wie heeft een idee?

Ook draagt de Diaconie van de gereformeerde kerk van Molenaarsgraaf-Brandwijk jaarlijks een behoorlijk bedrag bij.

Natuurlijk hopen wij dat de financiële situatie in Toplita zo verbetert dat de bonnen niet meer nodig zijn. Maar zolang het nodig is en wij er de middelen voor hebben zal dit project doorgaan.

Namens de voormalige stichting COEH en de ZWO,

Stef Disbergen.

Repaircafé, repareer je kampeerspullen

Repair Café Het Repair Café is ook tijdens de zomermaanden elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur geopend aan Kerkstraat 15 in Hengelo Gld....

Noaberviering

Zaterdagavond 20 april waren we bij elkaar in het kerkje van de VGH aan de Banninkstraat voor onze noaberviering. Thema deze keer: “Bomen verbinden”. We begonnen met ontmoeting met appelsap...

Uit de Diaconie

In de Pinksterdienst van 19 mei hebben we afscheid genomen van 2 diakenen: Diny Hebbink en Johan Harmsen. Geruime tijd hebben zij aan het ambt invulling gegeven. Diny 12 en...