De Wereld Vredes Vlam staat nu ruim vier jaar in Hengelo te branden. We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons dagelijks bewustzijn. ...

Na de vaststelling van de definitieve datum, waarop de laatste kerkdienst gehouden zal worden in de Goede Herder Kapel, op zondag 17 april 2022, de 1e Paasdag in de namiddag, is er een commissie aan het werk gegaan om dat op een gepaste wijze te...

We pakken de draad weer op van het breicafé. Gezellig samen handwerken onder het genot van een kopje koffie. Vanaf 15 oktober is er weer elke vrijdag breicafé in Kerkstraat 15 van 10.00-12.00 uur. Graag tot ziens! ...

Met de opening van het Repair Café op 2 september jl. is het nieuwe seizoen 2021/2022 weer van start gegaan en hopen we dat we met z’n allen de weg naar het Repair Café weer weten te vinden. Repair Cafés zijn een belangrijk onderdeel van...

In een eerder stadium hebben we u gemeld dat de voorlopige Koopovereenkomst getekend is. In die overeenkomst stond 1 ontsnappingsclausule; de koop zal geformaliseerd worden na goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan. ...