Het kerkblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de kerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken. Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de...

Vanaf 2 augustus worden er in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. weer kerkdiensten gehouden met bezoekers. De diensten worden gehouden volgens de richtlijnen, dus geen gemeentezang, anderhalve meter afstand en met aangewezen plaatsen. In de hal wordt ontvangen door een coördinator. Wij vragen u zijn...

Inmiddels komen de pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers weer bij de mensen thuis op bezoek. Uiteraard wordt van tevoren gevraagd of bezoek aan huis wenselijk is. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de waarnemend predikant, zie onderstaande telefoonnummers....

Op 12 juli was er een overstapdienst, daarvoor werden de kinderen met familie uitgenodigd. In diezelfde dienst was er ook (her)bevestigen/afscheid van ambtsdragers. Foto's met dank aan Evert Schuerink....

We zijn natuurlijk blij dat we weer gezamenlijk naar de kerk mogen gaan hopelijk in augustus, maar voorzichtigheid is geboden. Daarom gaan wij in de diensten van 12 juli en 2 augustus eerst proefdraaien met genodigden. Ruim daarvoor komen de kosters en coördinatoren samen, om...

Lieve gemeenteleden van de Protestantse gemeente van Hengelo. Als er één woord is dat de afgelopen maanden ons leven bepaald heeft is dat wel: afstand. Ook een online kerkdienst is een samenzijn op afstand. Een vorm van vieren die als onwerkelijk wordt ervaren. Het went maar...

Lieve mensen in Hengelo, op verzoek van de redactie laat ik even van mij horen vanaf mijn nieuwe stek. Net als in Hengelo en overal, zijn we als kerk in het hart getroffen door de coronacrisis. In het hart getroffen op meerdere wijzen: in de...

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de waarnemend predikant, zie onderstaande telefoonnummers. Schroomt u alstublieft niet om te bellen. Het is zo jammer als zij later via-via te horen krijgen wat er in de gemeente speelt. Zij willen u graag pastoraal...