Een muzikale kerkdienst met Elvira Nijmeijer op keyboard: opwekking, liederen uit het liedboek en Nederlandstalige muziek. Een feestelijke dienst waarbij 3 gemeenteleden bevestigd worden als ambtsdrager. ...

Als werkgroep zijn we weer druk bezig met het programma voor het nieuwe jaar. Er staan al veel activiteiten op de voorlopige agenda: bloemschikken, een filmavond, een thema-avond rond autisme en selectief mutisme en geloven, (bijbels) koken, een spreker… maar ook een paar dagen wandelen...

Het programma voor de herdenking in 2020 was door de Hengelose Raad van Kerken geheel voorbereid. Echter door de pandemie was uitvoering hiervan niet mogelijk. Dit jaar heeft de Raad gemeend de herdenking weer plaats te laten vinden. En wel op woensdag 4 mei om 19.00 uur in...

Op paaszondag is er een eind gekomen aan de vieringen in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek. In een drukbezochte paasviering werd stilgestaan bij de geschiedenis van deze kapel d.m.v. herinneringen, persoonlijke ervaringen, gebruiken en voorwerpen die daarbij horen. ...

Het is niet alleen koken met elkaar, maar ook ontmoeting rondom Bijbelverhalen die vertellen over het Paasfeest. We gaan aan de slag met recepten die gebruik maken van ingrediënten die mensen in de tijd van de Bijbel ook al gebruikten. Soms hebben bepaalde kruiden betekenis...

Na 2 jaar starten we weer met een nieuwe kliederkerk voor Hengelo en Keijenborg! Misschien kent u het nog, misschien ook niet. Kliederkerk wordt georganiseerd door een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers uit de Protestantse kerk Hengelo en de RK kerken uit Hengelo en Keijenborg....

In haar vergadering van afgelopen woensdag 2 maart heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Hengelo besloten om een bedrag van € 3000,- over te maken voor noodhulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne. ...

Vier kerken vanuit de gemeente Bronckhorst bieden een wandeling aan die gelopen kan worden in de tijd voor Pasen, van 6 maart tot 17 april. Het gaat om de Protestantse kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo en Zelhem. De predikanten van deze kerken hebben de samenwerking...