Uit de Diaconie

In de Pinksterdienst van 19 mei hebben we afscheid genomen van 2 diakenen: Diny Hebbink en Johan Harmsen. Geruime tijd hebben zij aan het ambt invulling gegeven. Diny 12 en Johan 8 jaar, allebei met volle inzet en allebei op eigen wijze, gebruikmakend van hun talenten en kennis van zaken. Het diaconaat heeft betrekking op […]

Kerstattenties 2023

Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar weer de kerstattenties verzorgen. We hopen dat er weer genoeg vrijwilligers zijn om ons te helpen. Op vrijdag 15 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan. Op zaterdag 16 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties […]

Terugblik samen ontbijten, een mooie start van de zondag!

Iets later dan vorig jaar hebben we als Diaconie ook in 2023 het Heilig Avondmaal een keer vooraf laten gaan door een gezamenlijk ontbijt. Door deelnemers werden diverse ontbijtproducten meegebracht en hiermee werd een mooi buffet ingericht. Nadat iedereen een keuze gemaakt had uit het gevarieerde aanbod werd door pastor Jacqueline van Dop de zegen […]

Diaconie

Op zondag 19 november starten we met een gezamenlijk ontbijt vooraf aan de kerkdienst. Evenals vorig jaar zullen we met elkaar aan lange tafels zitten. En net als vorig jaar vragen we een kleine bijdrage voor het ontbijt in de vorm van enkele belegde broodjes, croissantjes, enkele gekookte eieren, fruit, of wat u ook maar […]