Terugblik samen ontbijten, een mooie start van de zondag!

Iets later dan vorig jaar hebben we als Diaconie ook in 2023 het Heilig Avondmaal een keer vooraf laten gaan door een gezamenlijk ontbijt. Door deelnemers werden diverse ontbijtproducten meegebracht en hiermee werd een mooi buffet ingericht. Nadat iedereen een keuze gemaakt had uit het gevarieerde aanbod werd door pastor Jacqueline van Dop de zegen over ons eten gevraagd. Tijdens een gezellig samenzijn met aandacht voor elkaar liet iedereen zich alles goed smaken. Na een korte pauze startte om 10.00 uur de dienst, maar niet volgens de liturgie zoals we die kennen voor de Viering van het Heilig Avondmaal. Gemeenteleden werden aan tafel genodigd en na het zingen van de geloofsbelijdenis werden brood en wijn gedeeld door dit aan elkaar door te geven. Vervolgens werd de dienst in de banken voortgezet waarbij het gebruik van talenten, of deze nu klein of groot zijn, een centrale plaats innamen in de overdenking.

Talenten, laat ze niet ongebruikt.

Een dringende oproep

Zoals in het stukje hierboven valt te lezen is het goed je talenten te gebruiken. Op welke wijze dan ook. Zo proberen we binnen de Diaconie zowel persoonlijk als gezamenlijk de dingen te doen waar we goed in zijn. En soms ontdek je talenten bij jezelf waarvan je het bestaan niet wist. En komen we zo samen tot nieuwe ideeën die vervolgens leiden tot initiatieven als bovengenoemd ontbijt in combinatie met het Heilig Avondmaal. Ook het Leenfonds dat begin 2024 van start gaat is zo’n voorbeeld. Om dit soort initiatieven te laten groeien en in stand te houden is menskracht nodig. De Diaconie bestaat op dit moment uit 5 ambtsdragers en dat is aan de krappe kant. En die krapte neemt toe als in het komende jaar 2 diakenen afscheid nemen omdat hun ambtstermijn erop zit en er niemand is die hun plaats in kan nemen. We hopen dan ook dat er toch gemeenteleden zijn die hun talenten aan willen spreken en ons komen ondersteunen. Veel handen maken het werk lichter en zorgen ervoor dat we samen deze mooie gemeente gaande houden.

Namens de Diaconie,

Hermien Fokkink

Verslag bezoek aan het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg

Op 30 mei hebben we met een gezelschap van de kerken in Hengelo een bezoek gebracht aan het Heiligenbeeldenmuseum. We werden ontvangen met koffie/thee en een lekkere koek. Een gids...

Motorrijders RvK doneren aan WPF

De Raad van Kerken organiseerde op 2e Pinksterdag de traditionele motortoer. Dit keer in het teken van het uitdragen van de vrede. Daarom kwam de vrijwillige bijdrage van de deelnemers ten...

Thema: Masker

Voor de kerkdienst van 26 mei hadden een aantal jongeren van de SOOS zelf teksten geschreven. Het thema van de kerkdienst was ‘masker’. Een aantal gemeenteleden vroegen na afloop om...