Terugblik samen ontbijten, een mooie start van de zondag!

Iets later dan vorig jaar hebben we als Diaconie ook in 2023 het Heilig Avondmaal een keer vooraf laten gaan door een gezamenlijk ontbijt. Door deelnemers werden diverse ontbijtproducten meegebracht en hiermee werd een mooi buffet ingericht. Nadat iedereen een keuze gemaakt had uit het gevarieerde aanbod werd door pastor Jacqueline van Dop de zegen over ons eten gevraagd. Tijdens een gezellig samenzijn met aandacht voor elkaar liet iedereen zich alles goed smaken. Na een korte pauze startte om 10.00 uur de dienst, maar niet volgens de liturgie zoals we die kennen voor de Viering van het Heilig Avondmaal. Gemeenteleden werden aan tafel genodigd en na het zingen van de geloofsbelijdenis werden brood en wijn gedeeld door dit aan elkaar door te geven. Vervolgens werd de dienst in de banken voortgezet waarbij het gebruik van talenten, of deze nu klein of groot zijn, een centrale plaats innamen in de overdenking.

Talenten, laat ze niet ongebruikt.

Een dringende oproep

Zoals in het stukje hierboven valt te lezen is het goed je talenten te gebruiken. Op welke wijze dan ook. Zo proberen we binnen de Diaconie zowel persoonlijk als gezamenlijk de dingen te doen waar we goed in zijn. En soms ontdek je talenten bij jezelf waarvan je het bestaan niet wist. En komen we zo samen tot nieuwe ideeën die vervolgens leiden tot initiatieven als bovengenoemd ontbijt in combinatie met het Heilig Avondmaal. Ook het Leenfonds dat begin 2024 van start gaat is zo’n voorbeeld. Om dit soort initiatieven te laten groeien en in stand te houden is menskracht nodig. De Diaconie bestaat op dit moment uit 5 ambtsdragers en dat is aan de krappe kant. En die krapte neemt toe als in het komende jaar 2 diakenen afscheid nemen omdat hun ambtstermijn erop zit en er niemand is die hun plaats in kan nemen. We hopen dan ook dat er toch gemeenteleden zijn die hun talenten aan willen spreken en ons komen ondersteunen. Veel handen maken het werk lichter en zorgen ervoor dat we samen deze mooie gemeente gaande houden.

Namens de Diaconie,

Hermien Fokkink

Bastiaan Ragas speelt de voorstelling ‘In Gods naam’

Op 28 februari speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods naam’ in de Hanzehof in Zutphen. Aanvang 20.15 uur. Hoe ga je in godsnaam met het leven...

Bezoek aan de tentoonstelling Fashion for God in Catharijne Convent

Met een klein gezelschap uit Hengelo hebben we de prachtige tentoonstelling Fashion for God bezocht. Diep onder de indruk hebben we genoten van de prachtige stoffen, gewaden en jurken. De...

Geweldige Top2000 dienst 6 januari 

Zaterdagavond 6 januari genoten veel mensen van een uniek evenement in onze kerk: een Top2000 dienst met Lady en de Vageband en koor Reborn uit Wichmond. Een volle kerk genoot...