Kerstattenties 2023

Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar weer de kerstattenties verzorgen. We hopen dat er weer genoeg vrijwilligers zijn om ons te helpen. Op vrijdag 15 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.

Op zaterdag 16 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties rondgebracht. Dan zijn jong en oud van harte welkom. Ook vanuit “Ons Huis”.

Mochten er nog vragen zijn of wil je op zaterdag rijden neem dan contact op met:

Mimi Garrits, 0638906387, e-mail jm.garrits@kpnmail.nl

Henny Peelen, 0575 462799, e-mail cpeelen@live.nl

Alvast hartelijk dank en tot ziens.

Noteer de datums alvast in uw agenda

Repaircafé, repareer je kampeerspullen

Repair Café Het Repair Café is ook tijdens de zomermaanden elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur geopend aan Kerkstraat 15 in Hengelo Gld....

Noaberviering

Zaterdagavond 20 april waren we bij elkaar in het kerkje van de VGH aan de Banninkstraat voor onze noaberviering. Thema deze keer: “Bomen verbinden”. We begonnen met ontmoeting met appelsap...

Uit de Diaconie

In de Pinksterdienst van 19 mei hebben we afscheid genomen van 2 diakenen: Diny Hebbink en Johan Harmsen. Geruime tijd hebben zij aan het ambt invulling gegeven. Diny 12 en...