De Cantorij

In het seizoen van september 2022 tot en met mei 2023 heeft de Cantorij 12 keer medewerking mogen verlenen aan diensten in de Remigiuskerk (11 keer) en 1 keer in het Slingelandziekenhuis.

Voor de Cantorij is er dan ook nog steeds een taak weggelegd om liederen uit het Liedboek te laten horen en samen met de gemeente te zingen.

De Cantorij bestaat momenteel uit 12 dames en 10 heren. Sommige leden zijn vanaf de oprichting nog steeds lid.

Op maandagavond repeteren we van zeven tot acht uur in “Ons Huis”, waarna we gezamenlijk een kopje koffie of thee drinken. Het seizoen loop van medio augustus tot en met mei. Wij verlenen ongeveer 10 keer per jaar onze medewerking in verschillende diensten. Ook buiten de Remigiuskerk verlenen we soms medewerking aan diensten.

Alhoewel we voor een cantorij een behoorlijk aantal leden hebben, zijn nieuwe leden nog steeds van harte welkom.

Om mee te kunnen zingen is het niet noodzakelijk dat u kennis hebt van muziek, notenschrift of dergelijke. Aan het lidmaatschap van de Cantorij is geen contributie verschuldigd.

Mocht door dit stukje uw belangstelling zijn gewekt dan nodigen wij u van harte uit eens een repetitie bij te wonen.

Op maandag 21 augustus 2023 beginnen we weer met de repetities voor het seizoen 2023/2024.

De eerste 2 medewerkingen van de Cantorij in het nieuwe seizoen zijn voor de startzondag op 17 september in de Remigiuskerk en op 15 oktober in het Slingelandziekenhuis in Doetinchem.

Voor verdere inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Josje Wenneke, telefoon 0575-462334 of Hans Versloot, telefoon 0575-460321.

Met vriendelijke groet,

Hans Versloot, cantor/organist Remigiuskerk

verjaardagsvisite

Als u jarig bent geweest in de maanden juli, augustus en september, en u bent 75 jaar of ouder geworden, dan krijgt u binnenkort een uitnodiging om uw verjaardag nogmaals...

Soos

Vrijdagavond 15 september start het nieuwe seizoen van de jongerenontmoeting SOOS weer. Om 18.30 uur zijn alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar welkom in Kerkstraat 15. We praten...

Repaircafe

Jaarvergadering Op 25 augustus hield het Repair Café zijn “jaarvergadering”. Het kalenderjaar 2022 werd geëvalueerd en deze was een succes ondanks dat we door de coronamaatregelen pas in februari van...