Vacature predikant (40 uur)

De Protestantse Gemeente Hengelo Gld. is op zoek naar:

Een dorpspredikant (1 fte)

Wie zoeken wij, een predikant die;

Toegankelijk, jong van geest en open minded is.

Allround predikant wil zijn met aandacht voor jong en oud.

Die ons dorp en dorpsleven wil leren kennen en waarderen.

Diversiteit kan aanbrengen in de erediensten.

Samen wil werken met de pastoraal bezoekmedewerkers.

Nieuwe wegen blijft inslaan om kinderen en jeugd rond de kerk( dienst) te ontmoeten.

Openstaat voor oecumenische samenwerking.

Het voortouw wil nemen en sturing kan geven.

Ons diaconaal centrum, Kerkstraat 15, een warm hart toedraagt.

Woonachtig wil zijn bij ons in Hengelo Gld. Er is een moderne pastorie beschikbaar.

Wie zijn wij

Een liberale zanglustige gemeente.

Een gemeente die trots is op haar Achterhoekse aard.

Wij geven onze predikant het vertrouwen.

Onze vrijwilligers van het jeugdwerk zijn doorzetters. Onze kerk vergrijst maar desondanks willen wij doorgaan met goede initiatieven.

Wij hebben een diaconaal centrum, Kerkstraat 15. Hier vinden kerkelijke nevenactiviteiten plaats, zoals de crèche, ontvangst van familie rond uitvaartdiensten vanuit de kerk, de inloopmorgen, ‘Schoef moar an’, Repair café en de soos voor jongeren in de Smederij achter het pand.

We zijn tolerant, wij houden van variëteit in de eredienst, maar geen vrijblijvendheid.

Download alle info over de Protestantse gemeente

Solliciteren?

Vindt u zichzelf terug in deze profielschets? We zien uw motivatiebrief voorzien van cv graag tegemoet.

De beroepingscommissie ontvangt uw brief graag uiterlijk 30 september 2020 via

Over de Gemeente

Daar midden in het dorpje,
daar staat een oude kerk.
Zo rustig en zo vredig
Nog stevig en nog sterk..

Zo zingt het volkslied over de Remigiuskerk, een monumentale kerk uit de 13e eeuw. In deze kerk vinden de wekelijkse erediensten plaats.

 

In 2010-2011 is het interieur van de kerk gerestaureerd en heringericht.
De oude tekstborden zijn vervangen door moderne beeldschermen die zijn aangesloten op een laptop. Er is een stilte centrum, die van buiten toegankelijk is. Ook is er een keukenruimte gebouwd waardoor men nu na de kerkdiensten de mogelijkheid heeft om elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee.

De Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk verzorgen muzikale en culturele activiteiten met daarnaast ook exposities in de kerk.

In de Veldhoek, op het grensgebied van de protestantse gemeenten Hengelo en Zelhem staat de Goed Herder Kapel. Beide gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diensten daar.

 

In het zorgcentrum de Bleijke wordt elke tweede zondag van de maand een kerkdienst gehouden.
Het gemeentecentrum Ons Huis wordt regelmatig gebruikt voor begrafenisdiensten en vergaderingen. Naast kerkelijke vinden er ook buitenkerkelijke activiteiten plaats.

Kerkstraat 15
Missie/visie kaartje

Onze visie

Wij zijn de protestantse

gemeente Hengelo Gld.

De Remigiuskerk en Diaconaal Centrum Kerkstraat 15 zijn onze plaats

van samenkomst én uitvalsbasis. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus willen

wij een uitnodigende kerkgemeenschapzijn: naar buiten gericht en actief

betrokken in Hengelo en de wereld. Wij zijn een levendige kerkgemeenschap die ontvankelijk is

voor de Geest van God. Dat betekent op weg gaan, zonder altijd te weten waar je uitkomt.

Wij zijn er voor elkaar, in de ontmoeting met God en met elkaar.

Klokgeluiden

Ook het kerkblad “Klokgeluiden” en de website van de gemeente hebben een pastorale kant. Goede
herkenbaarheid en bereikbaarheid van ouderlingen en predikant moeten de drempel voor individuele vragen zo laag mogelijk maken.

 

De ouderlingen hebben, samen met de predikanten, een leidinggevende taak in het maken van beleid
inzake liturgie en eredienst, catechese, jeugd- en jongerenwerk en bezoekwerk en communicatie. Tevens
zijn zij actief betrokken bij situaties van geboorte, kerkelijk huwelijk, doop, geloofsbelijdenis en rouw in hun
wijk en / of anderen uit de gemeente. Ter voorbereiding op doop en belijdenis is één ouderling betrokken in
het gesprek met ouders of hen die zelf om de doop vragen en / of belijdenis doen.

 

De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, meestal met twee boeketten, wordt bezorgd bij zieken of
mensen met grote zorgen. Een ouderling coördineert voor deze taak. Gemeenteleden zijn hierbij actief
betrokken door mensen hiervoor aan te melden, door volgens een rooster vrijwillig één boeket te
bekostigen en door de boeketten na de dienst te bezorgen.

Impressie

Van de Remigiuskerk

Foto’s: Marcel Colenbrander