Nieuws
I&O: 26 maart 2020
jeannieralston.com/pa-chloroquine-shop.php NB In verband met het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door! mixseller.ru/boutique-zithromax-online.php nord-dream.ru/clorochina-fosfato-e-plaquenil-pillole.php Moderne Devotie in de Middeleeuwen. Inspiratie voor vandaag. multiphp-nginx.prometstaging.com/93.php Een inleiding door Nelleke Boonstra. click Geert Grote en de Zusters van het Gemeene leven uit Deventer hebben een beweging gestart die de geschiedenis in is gegaan als Moderne Devotie. Deze avond beginnen we in 1372, Geert Grote stelt zijn huis in Deventer beschikbaar voor arme vrouwen. Het wordt een leefgemeenschap van gelovige vrouwen die een grote uitstraling hebben in de Nederlanden en Duitse landen in de 15e en 16e eeuw. In navolging van deze leefgemeenschap komen er ook huizen van broeders van het Gemeene leven. Het levensverhaal van Geert Grote (1340-1384) is kort maar krachtig. Hij is maar 44 jaar geworden, zijn inspiratie en uitstraling hebben veel mensen in beweging gezet. Hij is een intelligente man, met compassie en originaliteit. Hij groeit op in Deventer in een tijd waarin de Pest veel doden maakt, ook zijn ouders sterven aan de pest als hij 10 jaar oud is. Dat heeft hem getekend. Hij studeert in beroemde steden omdat zijn oom hem die kans geeft. Vooral in Parijs. Hij maakt een radicale keuze als hij 32 jaar oud is, de rijkdom van de Kerk staat hem tegen. Zijn barmhartig hart wil meer voor de samenleving betekenen, vooral voor de armen en de zwakken. Hij stelt het ouderlijk huis, als enig kind en erfgenaam, beschikbaar voor arme vrouwen. En hij wordt bevriend met enkele geestelijken in Deventer die met hem nieuwe wegen van geloven zoeken.
Aan de hand van afbeeldingen en oude verhalen verdiepen we ons in de deugdzaamheid van deze zusters en broeders, en komen we uit bij Thomas van Kempen, kloosterling in Zwolle, die het beroemde boek ‘De Navolging van Christus’ heeft geschreven.
Nelleke Boonstra is emeritus predikant en heeft zich verdiept in Geert Grote en de zusters van het gemeene leven. Zij is woonachtig in Deventer.
De afbeelding is een pagina uit het vitenboek van de Zusters van het Gemeene leven van het Meester Geertshuis. Opgetekend rond 1450.
Datum: 26 maart 2020
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Ons Huis
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap