Nieuws
Barbecue Schoef Maor An 2 juli 2019
Op dinsdag 2 juli is er weer de jaarlijkse barbecue van Schoef Maor An bij Kerkstraat 15. Inmiddels voor de zevende keer in het bestaan van Schoef Maor An. We merken dat deze activiteit door veel mensen leuk wordt gevonden, want we zitten meestal op zo’n 60 anschoevers! Iedereen is ook dit jaar van harte welkom. Uiteraard willen we wel graag dat u zich opgeeft, we willen weten op hoeveel eters we kunnen rekenen. De onkosten bedragen € 4,00 per persoon. Normaal gesproken kunnen we 20 mensen ontvangen, maar bij deze bijeenkomst kan ieder die dat wil zich aanmelden. Graag voor 25 juni. We hopen op een grote opkomst en zullen er een gezellig feestje van maken. De barbecue begint om 18.00 uur.
Opgave bij Ans Nendels tel. 0575-461055, Frida Meints tel. 06-51007994 of per e-mail schoefmoaran@gmail.com.
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap