Nieuws
Gespreksavond “Voltooid leven” 14 februari 2019
Het begrip “voltooid leven” heeft in de afgelopen jaren een heel specifieke betekenis gekregen. Het wordt gebruikt in de maatschappelijke discussie rond de wens om te sterven en hulp daarbij te krijgen. De Vereniging voor vrijwillige Euthanasie en de initiatiefwet “waardig levenseinde” in het parlement hebben veel losgemaakt. Er blijkt ook veel (spraak)verwarring rond het begrip. Want wanneer is een leven “voltooid”? En komt de wens om te sterven – en hulp daarbij te ontvangen – voort uit een ervaring van een vol-tooid leven of is er sprake van lijden aan het leven? Met name bij ouderen en hun verwanten leven vragen rond de laatste levensfase. Soms wordt er al snel  aan praktische en vooral medische “oplossingen” gedacht wanneer het leven zwaar en moeizaam is door ernstige ziekte, lijden en naderend levenseinde. De problematiek is kwetsbaar en verdient een rustige en eerlijke benadering. Een goede aanzet daarvoor vormt het manifest “Waardig ouder worden” van de ouderenbond KBO- PCOB in samenwerking met de Christen Unie. Ook vanuit de Raad van Kerken Nederland worden handreikingen gedaan voor gesprek. In Hengelo Gld willen we dit gesprek graag voeren en informatie bieden aan alle geïnteresseerden, van welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. De interkerkelijke werkgroep “Inspiratie en Ontmoeting” in Hengelo organiseert daarom een forum- en gespreksavond over zingeving, vragen en mogelijkheden bij het ouder worden of in de laatste levensfase. Wij willen in deze vragen naast mensen staan: zoeken naar wat begripsverheldering en bijdragen aan bewustwording. Sprekers en gesprekspartners zullen zijn: drs. Petra Gerritsen, huisarts in Hengelo, ds. Aleida Blanken, predikant/ pastor in Hengelo en Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger voor ouderen, uit Veenendaal. Tilly de Kruyf was verpleegkundige en geeft trainingen aan professionals en vrijwilligers in diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Deze trainingen zijn met name gericht op het leren omgaan met levensvragen en het versterken van mentaal welbevinden. Zij is lid van het Expertise Netwerk Levensvragen en ouderen.
Daarnaast zal KBO-PCOB aanwezig zijn met informatiebrochures tegen lage kostprijs en hebben we verdere achtergrond lectuur ter inzage en voor aanschaf beschikbaar.
Op donderdag 14 februari 2019 bent u van harte welkom in  Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Men hoeft zich niet voor deelname op te geven. Informatie: dominee@pknhengelogld.nl of tel 0575461224 en jo.van.aken@gmail.com , tel. 0575461800.

26-08-2019

27-08-2019
 Inloopmorgen

28-08-2019
 Open kerk
 Moderamen

29-08-2019

30-08-2019
 Brei Café
 Repair Café

31-08-2019
 Open kerk
 Motortreffen

01-09-2019
 Motortreffen

02-09-2019

03-09-2019
 Inloopmorgen

04-09-2019
 Open kerk

05-09-2019
 Repair Café

06-09-2019
 Brei Café

07-09-2019
 Open kerk

08-09-201926-08-2019

27-08-2019
 Inloopmorgen

28-08-2019
 Open kerk
 Moderamen

29-08-2019

30-08-2019
 Brei Café
 Repair Café

31-08-2019
 Open kerk
 Motortreffen

01-09-2019
 Motortreffen

02-09-2019

03-09-2019
 Inloopmorgen

04-09-2019
 Open kerk

05-09-2019
 Repair Café

06-09-2019
 Brei Café

07-09-2019
 Open kerk

08-09-201926-08-2019

27-08-2019
 Inloopmorgen

28-08-2019
 Open kerk
 Moderamen

29-08-2019

30-08-2019
 Brei Café
 Repair Café

31-08-2019
 Open kerk
 Motortreffen

01-09-2019
 Motortreffen

02-09-2019

03-09-2019
 Inloopmorgen

04-09-2019
 Open kerk

05-09-2019
 Repair Café

06-09-2019
 Brei Café

07-09-2019
 Open kerk

08-09-201926-08-2019

27-08-2019
 Inloopmorgen

28-08-2019
 Open kerk
 Moderamen

29-08-2019

30-08-2019
 Brei Café
 Repair Café

31-08-2019
 Open kerk
 Motortreffen

01-09-2019
 Motortreffen

02-09-2019

03-09-2019
 Inloopmorgen

04-09-2019
 Open kerk

05-09-2019
 Repair Café

06-09-2019
 Brei Café

07-09-2019
 Open kerk

08-09-201926-08-2019

27-08-2019
 Inloopmorgen

28-08-2019
 Open kerk
 Moderamen

29-08-2019

30-08-2019
 Brei Café
 Repair Café

31-08-2019
 Open kerk
 Motortreffen

01-09-2019
 Motortreffen

02-09-2019

03-09-2019
 Inloopmorgen

04-09-2019
 Open kerk

05-09-2019
 Repair Café

06-09-2019
 Brei Café

07-09-2019
 Open kerk

08-09-2019


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap