Kalender
Maand: Jaar:

februari 2019
01-02-2019
Ons Huis 50 jaar
Jeugdsoos
Brei Café
02-02-2019
Ons Huis 50 jaar
03-02-2019
Ons Huis 50 jaar
04-02-2019
Cantorij
05-02-2019
Inloopmorgen
Schoef Maor An
06-02-2019
Diaconie
Kerkrentmeesters
07-02-2019
Repair Café
08-02-2019
Brei Café
09-02-2019
Concert Goed Volk
11-02-2019
Cantorij
12-02-2019
Inloopmorgen
14-02-2019
Voltooid Leven
15-02-2019
Brei Café
16-02-2019
Naoberviering
18-02-2019
Cantorij
19-02-2019
Inloopmorgen
20-02-2019
Vieren & Liturgie
Moderamen
Gemeenteavond
21-02-2019
Repair Café
22-02-2019
Brei Café
25-02-2019
Cantorij
26-02-2019
Inloopmorgen

23-03-2019

24-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café23-03-2019

24-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café23-03-2019

24-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café23-03-2019

24-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café23-03-2019

24-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap