Werkgroepen, Liturgisch Bloemschikken
Bloemschikking 9 juni 2019
Drie rode rozen symbool
voor Vader Zoon en Geest.

De oranje bloemen en de aronskelken
staan voor de uitstorting van de Heilige Geest.

Neergaande lijnen als verwijzing
naar de uitstorting van de Geest.

Vanuit de schikking komen gekleurde linten
als verwijzing naar de verschillende talen
wa...
lees meer...
I&O Bloemschikavond 16 april 2019
Bloemschikking Goede vrijdag
Patroon: Latijns kruis.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait -
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zich zelve kent:
ten do...
lees meer...
Bloemschikking
Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.
 
 
In de kring verbonden
door ranken van
trouw
voor een nieuw begin.
lees meer...
Schikking Pinksteren 2018
De schitterende bloemschikking van Pinksteren met de rode vlammen op de achtergrond.
lees meer...
Schikkingen 40-dagentijd 2018
In deze 40-dagentijd op weg naar Pasen hebben wij iedere zondag weer een ‘symbolische bloemschikking’ in de kerk staan. Het thema voor de bloemschikkingen is ‘Een open deur. Onvoorwaardelijke liefde’.
De 40-dagentijd is een periode van soberheid en inkeer, van beschouwing van lief en leed, in de wereld en in ons eige...
lees meer...
Schikking Tweede Advent 2017
Hiernaast een afbeelding van de schikking van Tweede Advent met daarbij de tekst:
In de woestijn
klinkt een stem
roep tot ons
maak de paden recht
dicht de kloven
maak kromme wegen recht,
dan zal je zien
de Eeuwige
die redding brengt.
lees meer...
Paasschikking 2017
Klik op de foto voor de schikking met gedicht.
lees meer...
Paasschikking 2016
Tijdens de 40 dagentijd heeft de liturgische bloemschikgroep weer hele indrukwekkende schikkingen gemaakt met aansprekende teksten erbij. Hieronder vindt u de schikking en de tekst van Paasmorgen.

“Er is veel beweging in het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem op weg naar Emmaüs. Onderwe...
lees meer...
Schikking 18 december 2011
Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middelpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De he...
lees meer...
Schikking 11 december 2011
Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middelpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De he...
lees meer...
Schikking 4 december 2011
Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middelpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De he...
lees meer...
Schikking 27 november 2011
Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met aarde, het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middenpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De Heme...
lees meer...
"Groep onder de loep"

Voor het interview spreek ik met twee enthousiaste dames uit deze werkgroep: Aagje Politiek en Tine Keizer. Aagje is een bloemschikster van het eerste uur, Tine doet sinds een jaar of vier mee. In 1996 is het liturgisch bloemschikken in onze gemeente begonnen met een Vorming- en Toerustingavond, verzorgd door mevrouw Te Stroet van de Willibro...

lees meer...
Liturgisch bloemschikken 10 jaar

Het is nu (april 2008) al tien jaar geleden dat we in onze kerk begonnen met het Liturgisch Bloemschikken. Op een avond van Vorming & Toerusting in 1998 werd Christien te Stroet uitgenodigd. Zij was in de Willibrorduskerk al actief als bloemschikster. Ze vertelde enthousiast over wat er met planten en bloemen kon worden gezegd. Hoe al eeu...

lees meer...
Liturgisch Bloemschikken

Bij bijzondere dagen in het kerkelijk jaar staat in de kerk een bloemschikking, passend bij de lezingen en het thema van de betreffende zondag. Liturgische schikkingen kunnen een taal spreken, die verder reikt dan woorden.
Ook zijn er door het jaar heen verschillende typerende kleuren. Groen is de kleur van hoop en leven. Paars van inkee...

lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap