Kerkdiensten, Bij de collecten 2018
Dinsdag 25 december 2018 Remigiuskerk
Kerstcampagne Geef licht aan kinderen in de knel.
Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart e...
lees meer...
Zondag 9 december 2018 Remigiuskerk
Pastoraat.
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ met ...
lees meer...
Zondag 2 december 2018 Remigiuskerk
Missionair Werk.
De collecte voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk is bestemd voor de pioniersplekken in Nederland. LifeWirez, pioniersplek in Bilthoven, richt zich op jongeren tussen 16 en 25 jaar, die niet of nauwelijks meer in de kerk komen. Ze vinden God niet meer relevant voor hun leven en de kerk meestal ...
lees meer...
Zondag 25 november 2018 Remigiuskerk
Kerstbonnenactie.
Uw Diaconie is initiatiefnemer geweest voor deze gezamenlijke jaarlijks terugkerende actie van de samenwerkende Charitasinstellingen van de R.K. Kerken en alle Diaconieën van de Prot. Gemeenten in de Gemeente Bronckhorst.
Met hulp van de afdeling Zorg en Welzijn van de Gemeente Bronckhorst kunnen...
lees meer...
Zondag 11 november 2018 Remigiuskerk - De Bleijke
Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat.
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw ...
lees meer...
Zondag 4 november 2018 Remigiuskerk
Kerk in Actie - Najaarszending.
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect...
lees meer...
Zondag 28 oktober 2018 Remigiuskerk
Hervormingsdag.
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50,00 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen...
lees meer...
Zondag 14 oktober 2018 Remigiuskerk - De Bleijke
Leven van visserij in Nepal.
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verk...
lees meer...
Zondag 7 oktober 2018 Remigiuskerk
Oikocredit - 250.000 mensen in Guatemala energie met zonnepanelen
"Samen met de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO investeren wij in de off-grid energieleverancier Kingo. Met deze investeringen kan onze nieuwe partner uitbreiden naar moeilijk bereikbare gebieden in Guatemala.
Met dit project bereikt Kingo 250.000 m...
lees meer...
Zondag 16 september 2018 Willibrorduskerk
Vredeswerk.
Vandaag is het vredeszondag, maar vrede is nog alt?d ver te zoeken. Overal ter wereld z?n landen en bevolkingsgroepen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, z?n slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldw?d.
Ve...
lees meer...
Zondag 9 september 2018 Remigiuskerk - De Bleijke
Jeugdwerk JOP.
Een jeugdgroep van maar v?f kinderen of jongeren in uw gemeente? Of misschien z?n het er wel v?ftig? Het bl?ft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkel?ke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen z?n daarb? het allerbelangr?kste.
En dat is wat JOP, Jon...
lees meer...
Zondag 2 september 2018 Remigiuskerk
Missionair Werk.
Deze zondag is de collecte bestemd voor Missionair Werk van de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkz?n voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christel?k Spiritueel Centrum in...
lees meer...
Zondag 12 augustus 2018 Remigiuskerk
Zomerzending.
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.
De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinder...
lees meer...
Zondag 15 juli 2018 Remigiuskerk
Kinderen met een handicap horen erbij.
Dit is de visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.
Zover is het nog niet. Zeker niet in de a...
lees meer...
Zondag 1 juli 2018 Remigiuskerk
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil ...
lees meer...
Zondag 17 juni 2018 Remigiuskerk
Kerk in Actie: Inloophuizen.
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje ko...
lees meer...
Zondag 10 juni 2018 Remigiuskerk - De Bleijke
Werelddiaconaat.
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie...
lees meer...
Zondag 3 juni 2018 Remigiuskerk
Nieuw Hydepark: vakanties voor mensen die het nodig hebben.
Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark. Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast is het conferentiecentru...
lees meer...
Zondag 20 mei 2018 Remigiuskerk – Goede Herder Kapel
Kerk in Actie - Zending
In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. De Taizébroeders ondersteunen deze jonge kerkjes om op eigen benen te leren staan.
De Taizébroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor d...
lees meer...
Zondag 13 mei 2018 Remigiuskerk
Bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de Bloemendienst. Eén of twee keer per jaar wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk neer te zetten (door u betaald), met daarbij een tweede boeket dat door de Diaconie wordt betaald. Daar wordt deze collecte ook voor gebruikt. Deze boeketten worden na afloop van de ...
lees meer...
Zondag 6 mei 2018 Remigiuskerk
Als bestemming voor de opbrengst van de broodveiling bij de Muldersfluite heeft de Diaconie Zelhem, die dit jaar hiervoor aan de beurt is, gekozen voor "De Boerderij Zelhem".
Oorspronkelijk opgezet als project voor mensen zonder werk, is De Boerderij in de loop der jaren uitgegroeid tot een centrum vol van activiteiten op velerle...
lees meer...
Zondag 29 april 2018 Remigiuskerk
OIKO CREDIT.

DE KRACHT VAN MICROKREDIET
Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkeling...
lees meer...
Zondag 22 april 2018 Remigiuskerk
Eredienst en Kerkmuziek.
Zingen en bidden op de adem van de getijden.
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme ...
lees meer...
Zondag 15 april 2018 Remigiuskerk
Commissie Oost Europa.
De COEH zorgt er samen met de ZWO van de Gereformeerde gemeente Molenaarsgraaf Brandwijk voor dat maandelijks zo’n 51 gezinnen (191 mensen) voedselbonnen krijgen. Deze mensen zijn afhankelijk van hulp voor hun dagelijkse levensonderhoud. De COEH laat niet tot nauwelijks te kopiëren bonnen d...
lees meer...
Zondag 1 april 2018 Remigiuskerk
Bouwen aan jeugdwerk.
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.
JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk.
lees meer...
Zondag 18 maart 2018 Remigiuskerk
Kerk in Actie - SAFE
Onvoorwaardelijke liefde.
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één din...
lees meer...
Woensdag 14 maart 2018 Remigiuskerk
Tent of Nations.
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier ...
lees meer...
Zondag 18 februari 2018 Remigiuskerk
Stichting Sravana.
Stichting Sravana biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Sravana doet dit in het hospice of bij u thuis.
Op een persoonlijke manier wordt zorg en verpleging geboden waarbij de eigen wensen van de gast centraal staan. In het hospice is plaats voor vijf gasten.
G...
lees meer...
Zondag 11 februari 2018 Remigiuskerk.
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen u...
lees meer...
Zondag 4 februari 2018 Remigiuiskerk
Visserijslaven in Ghana naar huis.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer z...
lees meer...
Zondag 28 januari 2018 Remigiuskerk
Uitgangscollecte Kerk in Actie: EDUCATIE

WIJZER WORDEN IN DE KERK.
Onze samenleving verandert in een snel tempo. Mensen worden in beslag genomen door de drukte van het dagelijks bestaan van werk en zorg. Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk. Maar toch zijn er grote zingevingsvragen, missc...
lees meer...
Zondag 21 januari 2018 Remigiuskerk
Uitgangscollecte Kerk in Actie: OECUMENE.

VERSCHILLENDE KERKEN, ÉÉN LICHAAM.
In bijna ieder dorp of stad in Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit een ander land. Hun aantal groeit nog steeds. Veel van hen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of armoede. Ze vinden geregeld een warm welk...
lees meer...
Zondag 14 januari 2018 Remigiuskerk
Hulp en Hoop voor Afrika.
De gehele familie Bah is weer samen! Nadat Abdulai voorbereidingen had getroffen was het tijd voor Nicky en Gabriel naar Sierra Leone te komen. Het aanpassen gaat goed, Nicky neemt de tijd te wennen aan het land en de cultuur en natuurlijk voor Gabriel te zorgen en Abdulai zet zijn werk bij Enable ...
lees meer...
Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap