Kerkenraad, Diakenen
Aankoop pand Kerkstraat 15

De diaconie heeft onlangs (september 2008) het pand Kerkstraat 15 - voormalige winkel met woonhuis en smederij van de fam. Horstink - gekocht en geeft gaarne een toelichting wat de reden is van deze transactie.
De diaconie huldigt het standpunt “regeren is vooruitzien” en we proberen daar als goede rentmeesters ook zo goed mogelijk invulling aan te geven. Enkele jaren geleden heeft de diaconie haar beleid ten aanzien van haar onroerend goed vastgelegd in een beleidsplan onroerend goed. Het gevolg hiervan is, dat de afgelopen jaren een aantal diakenen die in de commissie grond en pachtzaken zitting hebben, zich bezig heeft gehouden met de verkoop en aankoop van gronden met als doel de versnipperde stukjes grond te verkopen en er voor de toekomst rendabele stukken voor terug te kopen. We mogen vaststellen dat dit voor het grootste deel prima gelukt is. Ook is in het recente verleden door de diaconie, met reden, onroerend goed verkocht en dan nu inmiddels ook weer aangekocht.
Binnen de diaconie worden een aantal activiteiten ontwikkeld die vragen om een permanente ruimte en dit is één van de weinige mogelijkheden om dicht in de buurt van de kerk wat ruimte te verwerven. We hebben met de provinciale commissie van beheerszaken deze zaak zorgvuldig doorgesproken en het was dan ook geen probleem om hiervoor toestemming te krijgen. De diaconie is van mening dat het ook zeer wenselijk is dat we in verband met de restauratie van de kerk wat ruimte hebben in de directe omgeving. We hopen het pand in oktober te aanvaarden en zullen in het voorjaar proberen te starten met de nodige renovatie. We hopen dat een groot aantal vrijwilligers wil meewerken er mooie, maar vooral ook praktische ruimtes van te maken.
Heeft u nog goede suggesties, neem dan contact op met één van de commissieleden, Gerrit Wentink 461779 of Chris Lubbers 462766.


24-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

06-04-201924-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

06-04-201924-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

06-04-201924-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

06-04-201924-03-2019

25-03-2019
 Jeugdraad
 Cantorij

26-03-2019
 Inloopmorgen
 Zincafé

27-03-2019
 Kerkenraad
 Vesper

28-03-2019
 I&O De moeder de vrouw

29-03-2019
 Brei Café

30-03-2019

31-03-2019

01-04-2019
 Cantorij

02-04-2019
 Inloopmorgen

03-04-2019
 Diaconie
 Kerkrentmeesters
 Vesper

04-04-2019
 Repair Café

05-04-2019
 Jeugdsoos
 Brei Café

06-04-2019


Home  |  Fotoalbum  |  Kerktelefoon  |  Archief  |  Links  |  Contact  |  Sitemap