De Cantorij

In het seizoen van september 2022 tot en met mei 2023 heeft de Cantorij 12 keer medewerking mogen verlenen aan diensten in de Remigiuskerk (11 keer) en 1 keer in het Slingelandziekenhuis. Voor de Cantorij is er dan ook nog steeds een taak weggelegd om liederen uit het Liedboek te laten horen en samen met […]