Verjaardagsbijeenkomsten 75+

Pastoraat is omzien naar elkaar.
Bij het ouderlingenoverleg spraken we over mogelijkheden van groepspastoraat.

Één van de ideeën is het samenbrengen van ouderen in de vorm van ‘verjaardagsbijeenkomsten’. Een idee dat in een andere gemeente goed werkt.

Wat gaan we dan doen?

We nodigen alle jarigen uit een bepaalde periode uit voor een kop koffie/thee met gebak. We komen bij elkaar in Kerkstraat 15 of op een andere geschikte plek.

De eerste keer zullen we dat doen op dinsdag 10 oktober van 14.30 – 16.00 uur.

Gemeenteleden uit het dorp en het buitengebied die in de maanden juli, augustus en september 75 jaar of ouder zijn geworden zullen hiervoor worden uitgenodigd.

In januari 2024 volgt dan de volgende groep.

In de volgende Klokgeluiden zullen we de uitnodiging publiceren én u krijgt thuis een persoonlijke uitnodiging. Daarop zal ook staan hoe u zich voor deze bijeenkomst kunt aanmelden. Voor nu al vast de datum, zodat het genoteerd kan worden in de agenda of op de kalender.

We hopen velen van u te ontmoeten bij deze bijeenkomsten!

Ds. Rineke van den Berg

Pastor Jacqueline van Dop

verjaardagsvisite

Als u jarig bent geweest in de maanden juli, augustus en september, en u bent 75 jaar of ouder geworden, dan krijgt u binnenkort een uitnodiging om uw verjaardag nogmaals...

Soos

Vrijdagavond 15 september start het nieuwe seizoen van de jongerenontmoeting SOOS weer. Om 18.30 uur zijn alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar welkom in Kerkstraat 15. We praten...

Repaircafe

Jaarvergadering Op 25 augustus hield het Repair Café zijn “jaarvergadering”. Het kalenderjaar 2022 werd geëvalueerd en deze was een succes ondanks dat we door de coronamaatregelen pas in februari van...