Van de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

Terugblik op het bezoek aan het Joods Museum in Amsterdam

Op maandag 20 maart zijn we met een bus vol ouderen uit Hengelo naar Amsterdam geweest om daar een bezoek te brengen aan het Joods Museum. Het was een indrukwekkend bezoek.
De geschiedenis van het Joodse volk is met recht bijzonder te noemen. Wat heeft dit volk een geschiedenis. We kennen natuurlijk de eerste verhalen uit de Bijbel, maar ook na de tijd van de Bijbelse verhalen heeft het leven van Joden bestaan uit reizen, vluchten en weer opnieuw beginnen.

De groep werd bij aankomst onderverdeeld in 3 groepen en zo kregen we een rondleiding in een klein groepje. We startten in de synagoge. Deze is niet meer in oude staat. Toen Amsterdam in de Tweede Wereld oorlog “Jodenvrij” was, is al het hout van de binnenkant opgestookt in de hongerwinters. Er was een schilderij bewaard gebleven die ons wel een kijkje gaf in de oude luister van het gebouw.

We zagen prachtige Thorarollen en mooie zilveren jatjes. Dit zijn aanwijsstokjes, want de Thora is zo heilig dat je deze niet met je handen aan mag raken. Vervolgens gingen we langs allerlei voorwerpen van de Joodse gebruiken.

Na een uur stopte de rondleiding, maar er was zeker nog veel meer te vertellen en te zien.

Na de lunche met broodjes en een Latke (warm aardappelkoekje), kon iedereen op eigen gelegenheid het museum nog verder verkennen.

Het was een mooi bezoek, dankzij de Museum Plusbus. Menig deelnemer gaf aan: “Dat smaakt naar meer!”

Bezoek Kervel 20 april

Deze activiteit was helaas helemaal vol. Daarom gaan we proberen om dit volgend jaar te herhalen. Dus geef uw belangstelling aan, want dan gaan we dit nog een keer organiseren: Jo.vanaken@gmail.com

Afsluiting van het Inspiratie en Ontmoetingseizoen: Op 7 juni naar de Synagoge Borculo

Op woensdag 7 juni a.s. sluiten we als Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting ons seizoen af met een bezoek aan de Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo. Onder het motto ‘herdenken is doorgeven’ houden deze de joodse geschiedenis in Borculo levend.

Het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo maakt onderdeel uit van de Stichting Synagoge Borculo. Ze houden de synagoge in stand en wel zodanig dat deze gebruikt kan worden voor permanente of tijdelijke exposities over de joodse geschiedenis. Er is een permanente expositie op de vrouwengalerij. Ook organiseren ze lezingen, concerten, cursussen en evenementen in dit gebouw.

De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument.

Meer informatie vindt u op: www.synagogeborculo.nl

We krijgen een rondleiding door de synagoge en kunnen de exposities bekijken.

Om 13.30 uur vertrekken we vanaf het Willibrordhuus en hopen zo rond 17.00 uur er weer te zijn. Graag willen we samen rijden. Geeft u bij opgave door of u wel zou willen rijden?

Kosten: € 5,00 p.p. inclusief koffie/ thee en iets fris.

Opgave:

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.van.aken@gmail.com

Tot slot

Op dit moment bestaat de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting uit 2 personen. Vindt u het leuk om samen met anderen iets te organiseren? Meldt u dan aan bij een van ons.

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.van.aken@gmail.com

Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

Open Huis Kerkstraat 15

Na maanden van voorbereiding, diverse tekeningen bekijken, afkeuren, aanpassen en afspraken maken ging eind januari de opknapbeurt van het diaconaal centrum Kerkstraat 15 van start. Er werd geschuurd, gemeenteleden kwamen...

Workshop schilderen & terugblik ouderenmiddag

Er zijn 13 avondmaalsbekertjes geschilderd door de kinderen tijdens een workshop afgelopen maart. Deze bekertjes gaan tijdens het avondmaal gebruikt worden voor de druivensap. Dan is er tijdens het vieren...

Opnieuw oecumenische motortoer

Vorig jaar werd de traditionele motortoer op 2e Pinksterdag op het laatste moment afgeblazen vanwege de slechte weersvooruitzichten. Het had een bijzondere rit moeten worden in gedachtenis aan mede initiatiefnemer...