Raad van Kerken – Samenkomst 4 mei

 

Samenkomst voorafgaand aan de 4 mei herdenking oorlogsslachtoffers  

Aanvang 19.00 uur in de Remigiuskerk. Thema: “leven met oorlog”.

Een kort bezinningsmoment voor jong en oud aan de hand van orgelmuziek, koorzang, declamatie en enkele beelden. Symbolisch zal door kinderen de Wereld Vredes Vlam worden binnengebracht, die sinds 2017 brandt op het plein voor de Remigiuskerk. Na de bijeenkomst wordt de Vredesvlam meegedragen in de stille tocht met kransleggingen en herdenking van oorlogsslachtoffers.

Gerry Spekkink

Van de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

Terugblik op het bezoek aan het Joods Museum in Amsterdam Op maandag 20 maart zijn we met een bus vol ouderen uit Hengelo naar Amsterdam geweest om daar een bezoek...

Open Huis Kerkstraat 15

Na maanden van voorbereiding, diverse tekeningen bekijken, afkeuren, aanpassen en afspraken maken ging eind januari de opknapbeurt van het diaconaal centrum Kerkstraat 15 van start. Er werd geschuurd, gemeenteleden kwamen...

Workshop schilderen & terugblik ouderenmiddag

Er zijn 13 avondmaalsbekertjes geschilderd door de kinderen tijdens een workshop afgelopen maart. Deze bekertjes gaan tijdens het avondmaal gebruikt worden voor de druivensap. Dan is er tijdens het vieren...