Open Huis Kerkstraat 15

Na maanden van voorbereiding, diverse tekeningen bekijken, afkeuren, aanpassen en afspraken maken ging eind januari de opknapbeurt van het diaconaal centrum Kerkstraat 15 van start. Er werd geschuurd, gemeenteleden kwamen helpen met verven. Door anderen werd een sleuf gegraven om de nieuw in te bouwen keuken goed te kunnen installeren. Zelfs werd er een verkoop ochtend georganiseerd om overtollige spullen een 2e of zelfs 3e leven te kunnen geven. Kortom, het waren hectische weken maar met een goede planning, de nodige hulp uit de gemeente en korte lijntjes kon het hele project op enkele details na half maart afgerond worden. Inmiddels wordt Kerkstraat 15 weer volop gebruikt.

Om een en ander toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan en om stil te staan bij het 12,5-jarig bestaan van het diaconaal centrum, is er 11 juni aansluitend aan de kerkdienst een open huis voor iedereen die een kijkje wil nemen. Ook willen we bij deze iedereen bedanken voor de inzet, hulp en begrip in deze rommelige weken in het diaconaal centrum. Iedereen is van harte uitgenodigd om 11 juni een kijkje te komen nemen!

Hermien Fokkink, namens het college van diakenen

verjaardagsvisite

Als u jarig bent geweest in de maanden juli, augustus en september, en u bent 75 jaar of ouder geworden, dan krijgt u binnenkort een uitnodiging om uw verjaardag nogmaals...

Soos

Vrijdagavond 15 september start het nieuwe seizoen van de jongerenontmoeting SOOS weer. Om 18.30 uur zijn alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar welkom in Kerkstraat 15. We praten...

Repaircafe

Jaarvergadering Op 25 augustus hield het Repair Café zijn “jaarvergadering”. Het kalenderjaar 2022 werd geëvalueerd en deze was een succes ondanks dat we door de coronamaatregelen pas in februari van...