Open Huis Kerkstraat 15

Na maanden van voorbereiding, diverse tekeningen bekijken, afkeuren, aanpassen en afspraken maken ging eind januari de opknapbeurt van het diaconaal centrum Kerkstraat 15 van start. Er werd geschuurd, gemeenteleden kwamen helpen met verven. Door anderen werd een sleuf gegraven om de nieuw in te bouwen keuken goed te kunnen installeren. Zelfs werd er een verkoop ochtend georganiseerd om overtollige spullen een 2e of zelfs 3e leven te kunnen geven. Kortom, het waren hectische weken maar met een goede planning, de nodige hulp uit de gemeente en korte lijntjes kon het hele project op enkele details na half maart afgerond worden. Inmiddels wordt Kerkstraat 15 weer volop gebruikt.

Om een en ander toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan en om stil te staan bij het 12,5-jarig bestaan van het diaconaal centrum, is er 11 juni aansluitend aan de kerkdienst een open huis voor iedereen die een kijkje wil nemen. Ook willen we bij deze iedereen bedanken voor de inzet, hulp en begrip in deze rommelige weken in het diaconaal centrum. Iedereen is van harte uitgenodigd om 11 juni een kijkje te komen nemen!

Hermien Fokkink, namens het college van diakenen

Van de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

Terugblik op het bezoek aan het Joods Museum in Amsterdam Op maandag 20 maart zijn we met een bus vol ouderen uit Hengelo naar Amsterdam geweest om daar een bezoek...

Workshop schilderen & terugblik ouderenmiddag

Er zijn 13 avondmaalsbekertjes geschilderd door de kinderen tijdens een workshop afgelopen maart. Deze bekertjes gaan tijdens het avondmaal gebruikt worden voor de druivensap. Dan is er tijdens het vieren...

Opnieuw oecumenische motortoer

Vorig jaar werd de traditionele motortoer op 2e Pinksterdag op het laatste moment afgeblazen vanwege de slechte weersvooruitzichten. Het had een bijzondere rit moeten worden in gedachtenis aan mede initiatiefnemer...