Noaberviering zaterdag 25 februari in het Willibrordhuus:

Ontmoeting rond het leven in Hengelo,

waar de een pas of nieuw is komen wonen

en de ander al jaren of een heel leven woont.

 

Sinds 2012 wordt door de Raad van Kerken in Hengelo eenmaal per kwartaal een bijeenkomst gehouden onder de naam ‘Noaberviering’. De naam zegt het al: het uitgangspunt is het (kerkelijk) noaberschap. Het is een vorm van nieuw noaberschap: omzien naar elkaar in een lokale gemeenschap over kerkgrenzen heen. Het doel is om elkaar als inspiratiezoekende mensen te vinden, te weten wat er bij elkaar leeft en lief en leed te delen. Want samen kom je verder dan alleen. Dat is steeds gedaan met verschillende uitingsvormen rondom een actueel thema. Belangrijk element bij het aspect noaberschap is de gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting. Daarom wordt steeds begonnen met een ‘Hengeloos kwartiertje’.

Na 10 jaar wordt op zaterdag 25 februari het allereerste thema opnieuw en nadrukkelijk centraal gesteld: ontmoeting rond het leven in Hengelo, waar de een pas of nieuw is komen wonen en de ander al jaren of een heel leven woont. Wat kunnen we delen aan ervaringen rondom aspecten als gastvrijheid, thuisvoelen en verbinding? Aspecten die we vinden in het bijbelboek Ruth.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de locatie van deze noaberviering niet in het diaconaal centrum Kerkstraat 15, maar in het Willibrordhuus (tussen Hotel Leemreis en de Willibrordus kerk. Aanvang 19.00 uur. Iedereen is welkom. Met name nieuw ingekomenen zijn van harte uitgenodigd.

 

eindexamenkandidaten

Eindexamenkandidaten   Het is weer een spannende tijd voor een hoop scholieren; het eindexamen komt eraan. Er wordt hard geleerd en geoefend voor de eindexamens. De Jeugdraad heeft een leuke...

Samenwerking Litania, soosjongeren en naaisters van het Repair Café!

Op 10 maart kwamen de jongeren van de jeugdsoos en de naaisters/vrijwilligers van het Repair Café samen in de Smederij. De jongere kregen hier uitleg over het doel van het...

Wandelend op weg naar Pasen in Bronckhorst

De Protestantse kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo en Zelhem en Wichmond organiseren ook in 2023 weer een wandel-evenement: vijf wandelingen die starten en eindigen bij de voordeur van de deelnemende...