Onze World Peace Flame

De Goede Herder Kapel.

De Wereld Vredes Vlam staat nu ruim vier jaar in Hengelo te branden.
We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons dagelijks bewustzijn.

De vlam die ons eraan herinnert dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat we ons moeten blijven inspannen het juiste te doen door naar elkaar om te zien. Dat het gaat om waarden als rechtvaardigheid en respect, waarin we laten zien, dat we andere mensen niet beschadigen, maar eerlijk en fatsoenlijk behandelen.
Dat het gaat om de verbondenheid en vertrouwdheid met de mensen om ons heen te koesteren.

We doen graag dingen met en voor elkaar, want zo voelen we ons betrokken. Als we b.v. iemand kunnen helpen is dat fijn en niet alleen voor de persoon die je helpt, maar ook voor jezelf en dat komt ons wederzijds welzijn ten goede.
Aan het einde van de dienst op 14 november zullen leden van de werkgroep WPF Bronckhorst bij de uitgang kaarsen verkopen.

De opbrengst komt ten goede voor de aanschaf van de lampenolie om onze Vredesvlam brandend te houden.
Alvast hartelijk dank namens de werkgroepleden,
Betsy, Monique, Riet, Toos en Truus.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: