De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

Als werkgroep zijn we druk bezig met het voorbereiden van het programma. Deze is helaas nog niet klaar op de inleverdatum van de kopij voor deze Klokgeluiden. Wel kunt u alvast de datum van 6 oktober noteren. Dan is de eerste avond.

 

Inleving door ds Hubertien Oostdijk uit Steenderen.

Thema: Anders zijn, binnen onze gemeenschap, een klein verschil?

Natuurlijk weten we dat niet iedereen hetzelfde is. Maar dat betekent niet dat we ook beseffen, binnen een structuur van dorp en/of kerk, wat dat betekent voor mensen die anders zijn. Hoe ervaren zij hun dorp of kerk gemeenschap?

“Als God in je hart woont, hoe moet dat dan bij een harttransplantatie?” Het is een vraag van iemand met autisme. Ons geloof zit vol beeldspraak en symboliek – en dat is voor mensen met autisme lastig.

Andere mensen praten wel, maar hebben in sommige situaties geen taal om gevoelens en emoties te uiten. “Een brood kopen? Dat kon ik niet. ‘Dank u’ zeggen als ik in de winkel een snoepje kreeg? Ook niet. Het leverde wel eens geïrriteerde blikken op. Toen ik ouder werd, besefte ik dat ik anders was. Ik heb heel vaak geprobeerd om te praten, me afgevraagd wat me tegenhield, maar het lukte niet.”

Het wordt vast een boeiende avond in Ons Huis waarin we met elkaar verhalen horen over verschillen en met elkaar in gesprek gaan hierover.

De commissie wenst u een fijne zomer toe!

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: