Vanuit de kerkenraad

Geschreven door:

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank
Scriba PKN Hengelo Gld.
Telefoon: 06-83434670
Mail: scriba@pknhengelogld.nl

Pastoraal

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de waarnemend predikant, zie onderstaande telefoonnummers.
Schroomt u alstublieft niet om te bellen. Het is zo jammer als zij later via-via te horen krijgen wat er in de gemeente speelt. Zij willen u graag pastoraal bijstaan in een tijd wanneer u daar behoefte aan heeft.
*Wijkouderlingen en waarnemend predikant:
Mw. J. Hebbink, tel. 0575-463664
Mw. H. Peelen en dhr. C. Peelen, tel. 0575-462799
Mw. E. Bobbink, tel. 06-51278365
Mw. H. Momberg en dhr. A. Luesink tel. 0575-464097
Ds. J. Mol, tel. 06-48345970

Zondagse meditaties vanuit de Remigiuskerk

Meditaties
Tot en met in ieder geval 2 augustus houden wij elke week om 10.00 uur vanuit de Remigiuskerk uitsluitend online meditaties. Wij komen daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn (behalve op 12 juli en 2 augustus). Deze meditatie kunt u live meeluisteren via onze website en www.kerkdienstgemist.nl
Later op de dag is de meditatie ook op video te bekijken via onze website www.protestantsegemeentehengelogld.nl. De meditaties worden in ieder geval tot en met 2 augustus zoveel mogelijk gehouden door “eigen” predikanten.

Bloemendienst
Elke zondag na de kerkdienst brengt de ouderling van dienst een boeket bloemen bij 1 van onze gemeenteleden.
Dat kunnen gemeenteleden zijn die ziek zijn, in het ziekenhuis hebben gelegen, het kunnen oudere gemeenteleden zijn of mensen die gewoon een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als u iemand weet die daarvoor in aanmerking kan komen, kunt u contact opnemen met mw. E. Bobbink (ouderling) tel. 06-51278365.

Kerkdiensten in een anderhalve-meter-samenleving
Ondanks de versoepeling van de maatregelen is de PKN van mening dat een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief is.
We zijn natuurlijk blij dat we weer gezamenlijk naar de kerk mogen gaan, maar voorzichtigheid is geboden. Daarom gaan wij in de dienst van 12 juli en 2 augustus eerst proefdraaien met genodigden. Ruim daarvoor komen de kosters en coördinatoren samen, om de instructies volgens het gebruiksplan door te nemen, zodat zij op 12 juli goed voorbereid zijn.

Proefdraaien
We hebben bewust gekozen voor 12 juli en 2 augustus, omdat dan onze eigen voorgangers voorgaan. Dat maakt het overleg vooraf makkelijker vanwege de korte lijntjes en we kunnen achteraf napraten over het verloop van de dienst. Op 12 juli is er een overstapdienst, daarvoor worden de kinderen met familie uitgenodigd. In diezelfde dienst is er ook (her)bevestigen/afscheid van ambtsdragers, zij worden daartoe ook uitgenodigd. Op 2 augustus willen we de vrijwilligers uitnodigen die direct een uitvoerende taak hebben in en rondom de kerkdienst. Op deze manier hopen wij nadien een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van wat goed ging en wat beter kan.

“Normale kerkdiensten” – hoe gaat het straks in zijn werk
Protocol
Via de gemeentemail, website en klokgeluiden zullen wij u informeren wanneer we samen weer “normale” diensten gaan houden.
Wij willen u vast berichten hoe dat in zijn werk zal gaan. In het volgende blad van Klokgeluiden zullen we dat nog een keer herhalen/aanvullen.
Deze diensten zullen voldoen aan het protocol van de PKN, binnen de randvoorwaarden van het RIVM. De diensten worden, net als nu, via kerkdienstgemist.nl uitgezonden en zijn dus thuis live te volgen. Ook de video-opnames gaan gewoon door. Dus later op de dag kunt u de dienst ook bekijken en luisteren.
Aanmelden
Bij kerkdiensten is aanmelden verplicht. Wie wil komen kan zich telefonisch aanmelden vanaf de woensdag tot zaterdag 16.00 uur in de week voorafgaand aan de dienst waarnaar u wilt komen. U krijgt dan de ouderling van dienst aan de lijn. Het telefoonnummer geven wij nog aan u door. De lijst van aanmeldingen ligt zondag in de hal van de kerk en de coördinator zal bij aankomst uw naam op de lijst afvinken. Wie die week geen plaats krijgt, wegens te veel aanmeldingen, komt die week daarop bovenaan de lijst te staan.

Regels
-Uiteraard dient eenieder de richtlijnen te volgen van het RIVM, zoals de geldende regels en adviezen t.a.v. afstand en hygiëne.
-Heeft u gezondheidsklachten (ook lichte), blijf dan thuis.
-Er is geen ophaaldienst.
-Neem uw eigen liedboek mee als dat kan.
-U wordt ontvangen door de coördinator. Volg zijn/haar aanwijzingen op.
-Gebruik van de kapstok is niet toegestaan. Houdt uw jas aan of bij u.
-Gebruik van het toilet alleen in noodgevallen.
-Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
-Gemeentezang is niet toegestaan, alleen door de 4 aanwezigen van de cantorij die aanwezig zijn.
-Bij de uitgang staat een collecteschaal of kom. Zorg dat er geen filevorming ontstaat.
-Na afloop van de dienst geen samenzijn en geen koffiedrinken.
-Na afloop van de dienst geeft de coördinator aan wanneer u de kerk mag verlaten. Dat gebeurt rij voor rij.

Coördinatoren
Wij willen u nadrukkelijk vragen gehoor te geven aan de aanwijzingen van de coördinatoren. Heeft u verbetertips, dan horen wij die graag.
Gebruiksplan
Wilt u het volledige gebruiksplan eens doorlezen; de laatste versie staat op onze website.

Overige activiteiten
Kerkstraat 15: nog geen activiteiten.
Beroepingscommissie: komt in juni bijeen voor een eerste kennismaking.
Vergaderen: de kerkenraad komt voorlopig nog niet bijeen, de besluitvorming gaat via de mail.
Vergaderen: het moderamen, diaconie, kerkrentmeesters, ouderlingen komen wel bijeen.

ACTUELE INFORMATIE
Wij ervaren de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen en doen er alles aan om u van actuele en accurate informatie te voorzien.
Bezoek daarom regelmatig onze website voor de meest recente informatie: www.protestantsegemeentehengelogld.nl
Daarnaast willen wij u zo veel mogelijk via de gemeentemail van informatie voorzien, omdat dat o.a. snel en kosteloos is.
Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken uw mailadres door te geven aan de ledenadministratie, door het formulier hier onder in te vullen.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

Lees ook: