Vanuit de kerkenraad – Okt

Geschreven door:

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank
Scriba PKN Hengelo Gld.
Telefoon: 06-83434670
Mail: scriba@pknhengelogld.nl

VANUIT DE KERKENRAAD

Er gelden nieuwe landelijke maatregelen vanaf woensdag 14 oktober jl. om het coronavirus terug te dringen.

Voor ons als kerk heeft dat uiteraard ook gevolgen. Daarover willen wij u informeren.

 

Kerkdiensten

Nieuwe maatregelen:

-Bij binnenruimtes (dus ook de kerk) waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

-Het dragen van een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.

 

Vooralsnog gaan we niet over op een reserveringssysteem. Alleen indien we veel bezoekers verwachten voor een dienst. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie over de dienst van 15 november (belijdenis) en 22 november (de laatste zondag van het kerkelijk jaar) komt in klokgeluiden en op de website te staan.

 

Nog even voor de zekerheid.

Wilt u een kerkdienst bijwonen? Wilt u dan rekening houden met de volgende aandachtspunten?

 • Eenieder dient de richtlijnen te volgen van het RIVM, zoals de geldende regels en adviezen t.a.v. afstand, hygiëne en het dragen van een mondkapje.
 • Heeft u (of uw huisgeno(o)te) corona gerelateerde gezondheidsklachten (ook lichte), blijf dan thuis.
 • Neem (indien mogelijk) uw eigen liedboek mee.
 • Kom ruim op tijd voor een goede doorstroming.
 • U wordt ontvangen door de coördinator. Volg zijn/haar aanwijzingen op.
 • Noteer uw naam op de lijst en desinfecteer daarna uw handen.
 • Gebruik van de kapstok is niet toegestaan. Houdt uw jas aan of bij u.
 • Gebruik van het toilet alleen in noodgevallen.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeentezang is niet toegestaan. De liederen worden door een paar leden van de cantorij gezongen.
 • Bij de uitgang staan de collectezakken. Zorg dat er geen filevorming ontstaat.
 • Blijf na afloop van de dienst zitten totdat de coördinator aangeeft wanneer u de kerk mag verlaten.
 • Blijf niet napraten in de hal, dit zorgt voor filevorming.

 

Kerkstraat 15

Vanaf heden zijn er voorlopig geen activiteiten meer in het diaconaal centrum, Kerkstraat 15. Dus geen inloopochtend, repaircafé etc.

 

Inspiratie en Ontmoeting

De wondere wereld van Marc Chagall, een presentatie die gehouden zou worden door ds. Joop Mol op 15 oktober en 12 november gaat helaas niet door.

Degene die zich hebben aangemeld zijn/worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Overige bijeenkomsten

Er wordt een dringende oproep gedaan om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

  Lees ook: