Vanuit de kerkenraad – juli

Geschreven door:

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank
Scriba PKN Hengelo Gld.
Telefoon: 06-83434670
Mail: scriba@pknhengelogld.nl

Vanuit de Kerkenraad

Pastoraat

Inmiddels komen de pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers weer bij de mensen thuis op bezoek. Uiteraard wordt van tevoren gevraagd of bezoek aan huis wenselijk is.

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de waarnemend predikant, zie onderstaande telefoonnummers.

Schroomt u alstublieft niet om te bellen. Het is zo jammer als zij later via-via te horen krijgen wat er in de gemeente speelt. Zij willen u graag pastoraal bijstaan in een tijd wanneer u daar behoefte aan heeft.

Wijkouderlingen en waarnemend predikant:

Mw. J. Hebbink, tel. 0575-463664

Mw. H. Peelen en dhr. C. Peelen, tel. 0575-462799

Mw. E. Bobbink, tel. 06-51278365

Mw. H. Momberg en dhr. A. Luesink tel. 0575-464097

Ds. J. Mol, tel. 06-48345970

 

Overige activiteiten

Kerkstraat 15.

Alle activiteiten kunnen wat betreft het moderamen weer plaatsvinden vanaf 1 september. De uitvoering en verdere invulling wordt overgelaten aan de beheerders van Kerkstraat 15 en organisatoren. Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met het gebruiksplan en RIVM richtlijnen. De organisatoren zullen u nader berichten wanneer en hoe de activiteiten plaats gaat vinden.

Beroepingscommissie

Inmiddels is de commissie bij elkaar geweest. In september, de eerstvolgende gelegenheid, komt de  advertentie in het blad Woord & Dienst. Daarna komt de commissie weer bijeen. De advertentie komt ook op de website van de PKN. Wij wensen de commissie veel wijsheid en teamgeest toe.

Vergaderen

Het moderamen komt in augustus en de kerkenraad in september weer bijeen.

Actuele informatie

Kerkdienst 30 augustus

In verband met het vervallen van de openluchtdienst wordt er op 30 augustus een kerkdienst in de Remigiuskerk gehouden, om 10.00 uur.

Kerkdienst 20 september

In verband met het vervallen van de oecumenische dienst, die gehouden zou worden in de Willibrordkerk, wordt er op 20 september een kerkdienst in de Remigiuskerk gehouden, om 10.00 uur.

Joure Hengelo Gld. weekend

De Raad van Kerken heeft besloten dit niet door te laten gaan. De kerkdienst op 6 september gaat uiteraard wel door.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

Lees ook: