Vanuit de kerkenraad | Kerkdiensten en lockdown

Geschreven door:

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank
Scriba PKN Hengelo Gld.
Telefoon: 06-83434670
Mail: scriba@pknhengelogld.nl

VANUIT DE KERKENRAAD

 

Kerkdiensten

Afgelopen dinsdag heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd t.a.v. van voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Daarmee rekening houdende hebben wij besloten dat de vieringen in de Remigiuskerk, in de periode vanaf heden tot en met 19 januari, alleen online mee te beleven zijn.

Dat kan via onze website www.protestantsegemeentehengelogld.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

Uitzondering.

Bij de volgende diensten zijn wel een aantal kerkbezoekers aanwezig, maar dan alleen op uitnodiging.

-Afscheid ds. Arja Oude Kotte op 3 januari.  In deze dienst neemt zij afscheid van onze kerk als pastoraal medewerker van De Bleijke en de Meindershof.

-Afscheid ambtsdragers op 17 januari.

 

Mocht er tussentijds een wijzigingen c.q. verruiming zijn vanuit de overheid dan berichten wij u nader.

 

Kinderkerstfeest 20 december

Deze viering gaat helaas niet door.

 

Oudejaarsdienst 31 december

Als gevolg van de overheidsmaatregelen mag het houtkwintet van Crescendo niet komen spelen.

In plaats daarvan wordt het orgel bespeeld door organist Hans Versloot. (en niet Chris Lubbers zoals ik eerder vermelde)

 

(NIET) Inpakken en (WEL) rondbrengen van kerstattenties op 19 december

In verband met de nieuwe overheidsmaatregelen gaan we vrijdagavond 17 december níét samen de kerstattenties inpakken.
De kerstattenties moeten zaterdag 19 december nog wel rondgebracht gaan worden zaterdag en als dat niet allemaal lukt de maandag en/of dinsdag daarna.

Wij gaan dit doen vanaf Vordenseweg 9.
Wilt u helpen, laat het weten via telefoon 0575-462799 of via de mail cpeelen@live.nl zodat we de attenties klaar kunnen zetten onder de carport op de afgesproken tijd.
Zo kunnen we afstand bewaren en ons aan de RIVM regels houden.

Mimi en Henny

 

Namens de kerkenraad,

P.F. (Cisca) de Kreek

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: