Vanuit de kerkenraad – aug/sept

Geschreven door:

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank
Scriba PKN Hengelo Gld.
Telefoon: 06-83434670
Mail: scriba@pknhengelogld.nl

Kerkdiensten

Met ingang van 2 augustus worden er weer kerkdiensten gehouden met bezoekers. Volgens de nieuwe richtlijnen van de PKN hoeft er niet meer gereserveerd te worden. Wel moet bij binnenkomst ieder zijn naam noteren en daarna zijn/haar handen te desinfecteren.

Filmen

Het filmen tijdens de dienst gaat voorlopig door, omdat wij denken dat er een aantal gemeenteleden in verband met het coronavirus de diensten niet kunnen bezoeken. De kerkrentmeesters onderzoeken de mogelijkheden om een dienst zowel live te horen als te zien.

Ophaaldienst

De ophaaldienst is met ingang van 2 augustus weer van start gegaan.

Koffiedrinken na de dienst

Als het weer het toelaat wordt er na de dienst buiten op het kerkplein koffie/thee gedronken.

 

Wilt u een kerkdienst bijwonen?

Wilt u dan rekening houden met de volgende aandachtspunten?

 • Eenieder dient de richtlijnen te volgen van het RIVM, zoals de geldende regels en adviezen t.a.v. afstand en hygiëne
 • Heeft u (of uw huisgeno(o)te) corona gerelateerde gezondheidsklachten (ook lichte), blijf dan thuis.
 • Neem zo mogelijk uw eigen liedboek mee.
 • U wordt ontvangen door de coördinator. Volg zijn/haar aanwijzingen op.
 • Noteer uw naam op de lijst en desinfecteer daarna uw handen.
 • Gebruik van de kapstok is niet toegestaan. Houdt uw jas aan of bij u.
 • Gebruik van het toilet alleen in noodgevallen.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeentezang is niet toegestaan, behalve door de cantorij.
 • Bij de uitgang staat een collecteschaal, zak of kom. Zorg dat er geen filevorming ontstaat.
 • Blijf na afloop van de dienst zitten totdat de coördinator aangeeft wanneer u de kerk mag verlaten.
 • Blijf niet napraten in de hal, dit zorgt voor filevorming.

 

Actuele informatie/wijzigingen

Kerkdienst 20 september

In verband met het vervallen van de oecumenische dienst, die gehouden zou worden in de Willibrordkerk, wordt er op 20 september om 10.00 uur een kerkdienst in de Remigiuskerk gehouden.

 

Pastoraat

Inmiddels komen de pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers weer bij de mensen thuis op bezoek. Uiteraard wordt van tevoren gevraagd of bezoek aan huis wenselijk is.

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de waarnemend predikant, zie onderstaande telefoonnummers.

Schroomt u alstublieft niet om te bellen. Het is zo jammer als zij later via-via te horen krijgen wat er in de gemeente speelt. Zij willen u graag pastoraal bijstaan in een tijd wanneer u daar behoefte aan heeft.

Wijkouderlingen en waarnemend predikant:

Mw. J. Hebbink, tel. 0575-463664

Mw. H. Peelen en dhr. C. Peelen, tel. 0575-462799

Mw. E. Bobbink, tel. 06-51278365

Mw. H. Momberg en dhr. A. Luesink tel. 0575-464097

Ds. J. Mol, tel. 06-48345970

 

Paaskaars

Wilt u meedoen met de verloting van de Paaskaars? Dan kunt u voor eind augustus een briefje met daarop een naam, deponeren in de brievenbus van Kerkstraat 15.

 

Overige activiteiten

Kerkstraat 15

Alle activiteiten kunnen weer plaatsvinden vanaf 1 september. Wanneer en hoe wordt overgelaten aan de organisatoren en beheerders van Kerkstraat 15. Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met het gebruiksplan en RIVM richtlijnen.

Beroepingscommissie

Inmiddels is de commissie bij elkaar geweest. In september, de eerstvolgende gelegenheid, komt de advertentie in het blad Woord & Dienst. De advertentie staat inmiddels ook op de website van de PKN. Wij wensen de commissie veel wijsheid en teamgeest toe.

Vergaderen

Het moderamen komt eind augustus bijeen en de kerkenraad in september.

 

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank

Scriba

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

  Lees ook: