Vanuit de Diaconie

In de vergadering van 1 juni hebben we het jaarthema “Aan tafel” van het volgend kerkelijk seizoen besproken. Dit thema ligt in het verlengde van een van de opdrachten van de Diaconie. Is het namelijk niet aan de Diaconie om hen die honger hebben eten te geven en drinken te verstrekken aan iemand die dorst heeft. In diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt komend seizoen zullen we als Diaconie extra aandacht aan dit thema schenken. Hiervoor zullen verschillende vormen gebruikt worden. Om te beginnen gaan we op 18 oktober vooraf aan de dienst als gemeente met elkaar ontbijten. Hoe dit precies vorm gaat krijgen wordt nog door ons uitgewerkt. We komen daar in een volgende Klokgeluiden op terug.

Voor Kerkstraat 15 zijn we aan het onderzoeken of en hoe de keuken aangepast kan worden. Dit op verzoek van enkele groepen om er intensiever en gemakkelijker gebruik van te kunnen maken. Verder wordt er onderhoud gepleegd in de vorm van schilderwerk en in een later stadium zullen twee dakkapellen vervangen worden.

In mei zijn via Zwembad Het Elderink een aantal gezinsabonnementen verstrekt aan deelnemers van het Voedselloket in Zelhem. Gezinnen konden zich hiervoor anoniem melden. De kosten van de abonnementen komen voor rekening van de Diaconie.

Verder heeft de Diaconie besloten niet meer deel te nemen aan Sam’s Kledingactie. Oorzaak hiervan is de teruglopende opbrengst wat betreft kilo’s textiel gecombineerd met teruglopende aantallen vrijwilligers.

Namens de Diaconie,

Hermien Fokkink, secretaris

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: