Thuis naar de kerk

Thuis naar de kerk.

 

De coronacrisis heeft veel ontregeld. En duurt langer dan gedacht en zeker gehoopt. Ook op het kerkelijk leven heeft de pandemie veel invloed.

We missen de contacten die er op allerlei manieren waren. Bij de koffie na de diensten, door de activiteiten in Kerkstraat 15 (Inloop, ‘Schoef maor an’, breiclub op vrijdagmorgen), na en tijdens vergaderingen, door het zingen bij de Cantorij of het Ouderenkoor en ga zo maar door.

Omdat de kerkdiensten niet meer bijgewoond konden worden, is er de mogelijkheid gecreëerd om deze langs digitale weg mee te beleven. Dit dankzij inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen van het College van Kerkrentmeesters en ‘Vrienden van de Remigius’. Een goede toevoeging van de manieren waarop er toch enigszins meegevierd kan worden. Al zien er nogal wat gemeenteleden naar uit om dit weer fysiek te doen.

Het gemis wordt er wel mee opgevangen. En de uitzendingen zijn doorgaans prima van kwaliteit. Kosten noch moeiten zijn gespaard.

 

Het ziet er naar uit dat voor een deel van onze leden het bezoeken van kerkdiensten steeds moeilijker zal zijn. Door levenssituaties of blijvende voorzichtigheid. Daarom hier speciale aandacht voor het gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid om online de activiteiten in de Remigiuskerk van Hengelo te volgen.

Voor wie niet beschikt over een laptop of tablet en niet de middelen heeft om er een aan te schaffen, is er een fonds dat daarin kan voorzien. Doet u daar vrijmoedig een beroep op. We weten daar echter niet zomaar van. Maakt u het daarom kenbaar aan contactpersonen (bezoekmedewerkers of ouderlingen), of familieleden die het doorgeven. Dan wordt er werk van gemaakt.

Daarnaast kan het lastig zijn om er mee om te gaan. Ook daarbij kan geholpen worden. Er zijn vrijwilligers bereid om te installeren en gebruiksklaar te maken.

Van directe familie (kinderen, aangetrouwden, kleinkinderen) vragen we ook om hierin terzijde te staan. Zodat er op zondagmorgen, bij feestdiensten of uitvoeringen, georganiseerd door De Vrienden van de Remigius, thuis meegeleefd kan worden.

Laten we elkaar daar bij helpen en wie dat maar wil hiermee van dienst zijn.

 

Belangstelling hiervoor kan worden doorgegeven aan de scriba, de wijkouderlingen, de kerkenraadsleden en de bedrijfsverzorger van de kerk.

 

Met een hartelijke groet,

Joop Mol

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: