Terugblik op de derde Online avond van Inspiratie en Ontmoeting met broeder Augustinus

Terugblik op de derde Online avond van Inspiratie en Ontmoeting met broeder Augustinus

Op 8 april jl. hebben 24 mensen het online gesprek met broeder Augustinus bijgewoond. Een bijzondere ontmoeting met de jongste kloosterling. “Of ik echt de jongste ben weet ik niet, want die titel is mij gegeven door een journalist”, aldus Augustinus.

Augustinus vertelde hoe hij als 11 jarige, opgegroeid in een niet kerkelijk gezin, op een vakantie in Frankrijk tijdens een bezoek aan een kerk in aanraking kwam met God. Hij voelde in dat kerkje Gods aanwezigheid en werd getriggerd om er meer van te ontdekken. Zijn maatschappelijke stage op het VWO was in een katholieke parochie in Assen. Op 15 jarige leeftijd is hij gedoopt.

Het verlangen naar een leven met God werd door en tijdens de studie theologie en Bijbelwetenschappen sterker. Augustinus kwam in aanraking met verschillende aspecten van geloof en kerk en ontdekte tijdens zijn zoektocht de orde van de Dominicanen. De Dominicanen of Orde der Predikheren is een Rooms-katholieke bedelorde. De orde is gesticht in 1215 in Frankrijk door de Spaanse priester Dominicus en past bij zijn behoefte naar studie. Als 17 jarige begon Augustinus aan een inwijdingsjaar in Engeland. Inmiddels is hij ingetreden en diaken. Het is de taak van de diaken om de Bisschop of de priester te ondersteunen. Het is zijn wens om over 2 jaar priester te worden.

De orde van de Dominicanen kent een gelofte met drie speerpunten. De gelofte van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid.

Binnen de gelofte van gehoorzaamheid hoort dat je misschien wel een persoonlijke wens mag hebben, maar die is ondergeschikt aan wat er in de orde, in je kloostergroep nodig is. Totale overgave aan de gemeenschap is het uitgangspunt. Het kan dus zijn dat als je net voor je doctoraal staat, maar toch een andere opdracht krijgt.

De gelofte van armoede betekent geen eigen bezit. “Het bezit is van ons allen. Mijn kleren zijn niet van mij, maar van de orde. We leven sober en in de vastentijd en advent nog soberder. We spreken dan tijdens het eten niet.”

Op de vraag naar wat de gelofte van kuisheid voor hem betekent geeft Augustinus aan, dat hij een mens is en natuurlijk verlangens heeft, maar dat het verlangen naar God en bezig zijn met Godszaken hem meer vreugde en geluk schenkt.

De taak van de Orde van de Dominicanen is het evangelie van Jezus Christus te verkondigen omwille van het geluk van mensen. Die verkondiging neemt tal van vormen aan (onderwijs, media, wetenschap, kunst, bestuur, pastoraat etc.), maar altijd zal daarbij aandacht zijn voor contemplatie en studie.
In de woorden van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino gaat het om contemplare et contemplata aliis tradere: overwegen en de vrucht daarvan delen met anderen. Dat alles betekent dat de broeders, maar er zijn ook groepen met zusters en leken, in een klooster wonen, maar buiten de muren van het klooster werken en studeren.

Augustinus zegt daarover “Je kiest je medebroeders niet uit. Het is zoals het is. Het is een dagelijkse oefening in het werken aan het Koninkrijk Gods.” Er waren in 50 jaar geen broeders meer ingetreden. De laatste jaren waren er echter 7 nieuwelingen. De orde heeft besloten dat deze 7 jonge mannen in een klooster in Rotterdam wonen. Vanuit het klooster in Huissen vertrokken in 2018 drie jonge Dominicanen, waaronder Augustinus, naar Rotterdam. Van deze verhuizing, via een pelgrimstocht, is een verslag gemaakt. (De link staat onder aan dit artikel.)

Als afscheid gaf Augustinus ons enkele woorden mee:

Bij zijn wijding heeft de bisschop hem het evangelieboek overhandigd met de woorden: “Ontvangt het Evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden.” Graag wil Augustinus deze woorden met ons delen: “Leef naar het evangelie: wees bescheiden, wees zorgzaam en wees dienend voor allen die op uw pad komen.”

Het was een bijzondere en inspirerende avond, die veel stof tot nadenken heeft gegeven.

Link naar de pelgrimage: https://dominicanen.nl/nieuws/liveblog-pelgrimstocht/

Link naar zijn diaken wijding: https://dominicanen.nl/2021/03/483091/

 

Dit was de laatste bijeenkomst van het seizoen. We hopen dat we in september weer fysiek kunnen starten met Inspiratie- en Ontmoetingsbijeenkomsten. Op de agenda staan de beloofde activiteiten. Naast een avond over Marc Chagal door ds. Joop Mol, wordt het bloemschikken weer opgepakt en hopen we weer een keer samen te kunnen wandelen en eten. Misschien dat ook het bezoek, dat dit jaar gepland stond naar het Kervel, plaats kan vinden. Mocht u nog wensen of ideeën hebben voor het komende jaar? Laat het de commissie weten.

We wensen u allen een goede zomer toe en we hopen elkaar in september weer te ontmoeten.

Groeten, Ans Schabbink, Jo van Aken en Frida Meints

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook:

    • Hoewel de PKN ruimte biedt aan het houden van kerkdiensten met 30 kerkgangers, blijven wij vooreerst...

    • Vanwege de wisselende ontwikkelingen en regelgeving rondom het coronavirus is het erg moeilijk om la...

    • De coronacrisis heeft veel ontregeld. En duurt langer dan gedacht en zeker gehoopt. Ook op het kerke...

    • De PaasChallenge, die ontwikkeld is door de PKN, had dit jaar het thema De Weg door Jeruzalem. Een a...