STEP Stichting Tanwalbougou Educatie Project,

STEP Stichting Tanwalbougou Educatie Project, opgericht in 2000 opgeheven in 2019, tot wat voor resultaat heeft dit uiteindelijk geleid ?

Met de hulp van vele donateurs en de steun van o.a. de Remigiuskerk en de Piersonschool is dit kleinschalige project een succesverhaal geworden. STEP met als logo “Goed onderwijs voor een betere toekomst!“ In 2010 is het jubileumjaar gevierd met een bezoek van Amina (onze begeleidster van het project). In 2000 begonnen met de kans te geven aan drie leerlingen van de lagere school In het dorpje Tanwalbougou om in de hoofdstad van deze regio middelbaar vervolgonderwijs te volgen. In 2010 hebben wij Amina Nana (onze project begeleidster in Burkina Faso) kennis laten maken met onze donateurs In Hengelo. Op de dag van ons jubileum werd zij ontvangen door Ds. Ferrari tijdens de oecumenische dienst in de RK kerk te Hengelo. De Piersonschool heeft er met een super ontvangst van Amina, en actiedag voor ons project, een onvergetelijke dag van gemaakt. Ds. Ferrari was die dag aanwezig om te helpen met vertalen van Frans naar Nederlands en andersom.

Deze eerste drie kinderen zijn inmiddels volwassen en hebben een gezin en beroep. Ali werkt bij ACEP Burkina Faso, een internationale Micro financiering organisatie met projecten door heel Afrika. Chantal is verpleegkundige en Fati is lerares.

De lagere school in Tanwalbougou bestond aanvankelijk uit een gebouwtje met drie lokalen waar in het begin 300 kinderen les kregen. Door ons project om ieder jaar een paar kinderen die de capaciteit hadden de kans te geven om middelbaar onderwijs te volgen besloten ouders om hun kinderen 6 jaar naar school te laten gaan. De meeste kinderen maakten tot die tijd de lagere school niet af en werden na 2 a 3 jaar onderwijs gebruikt om vee te hoeden of te werken op het land.

De Lagere School hebben wij in de loop van de jaren kunnen vergroten van 3 naar 13 lokalen waar uiteindelijk ruim 900 kinderen onderwijs kunnen volgen. Ook zijn de lokalen voorzien van schoolbanken (actie Piersonschool).

In Fada N`Gourma (de plaats waar middelbaar en vervolgonderwijs mogelijk is, is aan STEP een perceel grond geschonken waar wij twee huizen op gebouwd hebben, een jongens en een meisjeshuis met elkaar verbonden door een overkapte tussenruimte om daar na school huiswerk te kunnen maken. Ook is er een waterput geslagen op 60 meter diepte om de kinderen van water te kunnen voorzien.

Gedurende de 19 jaren dat wij actief geweest zijn volgden steeds meer kinderen lager onderwijs en stroomden er ieder jaar een aantal door naar ons STEPhuis in Fada.

Het project bestaat nog steeds, niet meer gesteund vanuit Nederland, maar op eigen kracht.

Een paar weken geleden kreeg ik appjes toegestuurd vanuit Burkina met berichtjes van een groot aantal oudleerlingen en werden wij bedankt omdat zij een kans gekregen hadden op een betere toekomst.

1 van hen is nu arts, 1 is verloskundige, 1 project microkrediet, 1 is econoom met eigen onderneming, 1 is apotheker, 1 is inspecteur gezondheidszorg, 1 is politie agent, 9 zijn werkzaam in het onderwijs , 1 is wiskunde docent middelbaar onderwijs, 2 verpleegkundigen en 1 mijnbouw deskundige.

Deze oudleerlingen bedanken STEP en al de mensen in Hengelo en elders die door hun giften een toekomst gekregen hebben in een van de armste landen ter Wereld. Wij zijn trots dat een klein project gestart met 3 kinderen dit heeft kunnen bereiken.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: