Slotdienst Goede Herder Kapel Veldhoek

Op paaszondag is er een eind gekomen aan de vieringen in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek. In een drukbezochte paasviering werd stilgestaan bij de geschiedenis van deze kapel d.m.v. herinneringen, persoonlijke ervaringen, gebruiken en voorwerpen die daarbij horen.

Zo’n 130 mensen hadden zich aangemeld om de dienst bij te wonen. Helaas was er niet voor iedereen een plaats in de kerk zodat ongeveer 30 personen de dienst hebben gevolgd vanuit de tent naast de kapel.

De dienst zou in eerste instantie geleid worden door de predikanten Wilfrieda Stam uit Zelhem en Rineke van den Berg. Helaas heeft Wilfrieda op het laatste moment af moeten zeggen. Gelukkig was alles al voorbereid en kon Rineke samen met de 4e zondagcommissie er een prachtige dienst van maken waarin veel plaats was voor de geschiedenis van de kapel en de mensen die deze “gemeente” gevormd hebben. Een tiental oud-jeugddienstcommissieleden hebben nog eenmaal een bijdrage mogen leveren aan een dienst en daarmee op hun manier afscheid kunnen nemen van deze vertrouwde vierplek.

Centraal stond de weggerolde steen bij het graf van Jezus. Tijdens de dienst werd er telkens door een medewerker na het lezen of vertellen van een stukje een steen gelegd langs het pad naar buiten; zeven grote stenen die symbool stonden voor 70 jaar Goede Herder Kapel, die samen weer een pad vormen naar de toekomst. Bij de uitgang kreeg iedereen een klein beschilderd steentje mee voor het lopende 71ste jaar; een tastbare herinnering aan bijna 71 jaar diensten in de Veldhoek. Her en der werd er een traantje weggepinkt of een brok in de keel doorgeslikt maar bovenal was er het gevoel en de gedachte dat dit niet een einde was maar een nieuw begin net als Pasen.
Na afloop van de dienst trok de organist nog één keer kort alle registers open; in een bijna lege kerk klonk als allerlaatste lied nog eenmaal “Ga met God en Hij zal met je zijn!”

Als u de slotdienst terug wilt kijken kan dat via deze button:

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: