Repaircafé | Kerkstraat 15

Repaircafé

Na overleg met de vrijwilligers en een intensieve voorbereiding konden we het Repair Café in een aangepaste vorm weer openen. Ook de eigenaar van Kerkstraat 15 stond het gebruik van de oude Smederij weer toe. Het voorste gedeelte was hiervoor ingericht als ontvangstruimte en het achterste gedeelte als reparatie afdeling voor de vrijwilligers.

Bezoekers konden na een telefonische afspraak te hebben gemaakt, kapotte kleding en apparaten brengen en deze later na reparatie weer ophalen, hiermee voorkwamen we dat er te veel bezoekers tegelijk aanwezig waren. Een kopje koffie of thee zat er deze keer niet in en een praatje met de vrijwilligers moest achterwege blijven. De vrijwilligers waren enthousiast dat ze na een half jaar zonder Repair Café eindelijk weer aan de slag konden om vorm te geven aan één van onze doelstellingen: Weggooien? Mooi niet!

Om de continuïteit van het Repair Café te waarborgen is er dringend behoefte aan meer vrijwilligers. We zij op zoek naar naaisters en inschrijfsters/gastvrouwen en/of inschrijvers/gastheren. Het gaat hier om 2 á 3 uur per maand. Lijkt u dit wat neem dan contact op met Frida Meints (06 51007904) of Jakob Strating (06 16528312).

Lees ook:

  • Hoewel de PKN ruimte biedt aan het houden van kerkdiensten met 30 kerkgangers, blijven wij vooreerst...

  • Vanwege de wisselende ontwikkelingen en regelgeving rondom het coronavirus is het erg moeilijk om la...

  • De coronacrisis heeft veel ontregeld. En duurt langer dan gedacht en zeker gehoopt. Ook op het kerke...

  • De PaasChallenge, die ontwikkeld is door de PKN, had dit jaar het thema De Weg door Jeruzalem. Een a...