Repair café, stand van zaken

Stand van zaken

Zoals veel activiteiten op een laag pitje staan, geldt dat ook voor ons Repair Café hier in Hengelo.

Op 28 augustus houden we onze jaarvergadering en zullen we overleggen hoe en in welke vorm we het Repair Café in Hengelo toch weer kunnen openen, waarbij we rekening houden met de richtlijnen van het RIVM en de mogelijkheden die er nog zijn nu het corona virus rondwaart.

 

Het Repair Café biedt een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om duurzaam bezig te zijn. Om dit laatste meer inzichtelijk te maken is de Repair Café Carbon Calculator ontwikkeld door onderzoeker Steve Privett, professor Martin Charter van Farnham Repair Café en de University for the Creative Arts (UCA) in het Verenigd Koninkrijk.

 

Wat is de Carbon Calculator?

De Repair Café Carbon Calculator is een gebruiksvriendelijk online platform. Het is gemaakt voor Repair Cafés en andere reparatie-organisaties om een ​​idee te krijgen van de CO2-uitstoot die door hun reparatie activiteiten wordt voorkomen. Voor zover bekend is het de eerste online tool die inzicht geeft in CO2-reductie als gevolg van productreparaties.

De Carbon Calculator gaat uit van de totale hoeveelheid broeikasgassen die besloten liggen in producten die met succes zijn gerepareerd door Repair Cafés. Deze hoeveelheid werd bepaald door een schatting te maken van de broeikasgasemissies die zouden zijn ontstaan ​​als de producten niet waren gerepareerd, maar zouden zijn vervangen door nieuwe producten.

“Met onze Carbon Calculator kunnen gebruikers snel een grove schatting van hun emissiebesparingen maken op basis van het gewicht of het aantal succesvolle reparaties.,

Verder houdt de calculator rekening met een aantal andere variabelen, zoals de gemiddelde emissies door transport van en naar het Repair Café, het gebruik van reserveonderdelen etc.

 

Milieu-impact van Repair Cafés

Het lijkt aannemelijk dat Repair Cafés goed zijn voor het milieu, aangezien de consumptie van nieuwe producten veel grondstoffen en CO2-uitstoot kost. Toch zegt professor Charter dat er eigenlijk “heel weinig harde gegevens zijn over het potentiële vermogen van Repair Cafés om de CO2-uitstoot te verminderen”. Tot nu toe is er vooral aandacht geweest voor de bredere milieuvoordelen van het Repair Café. De Carbon Calculator is “het eerste hulpmiddel om Repair Cafés de kans te geven daar verandering in te brengen. Met de Carbon Calculator kunnen zij hun CO2-besparingen nauwkeuriger inschatten”.

Zo kunnen we elkaar beter inzicht geven in een van de doelstellingen van ons Repair Café en hopen we u spoedig weer te kunnen ontvangen.

Frida Meints

Jakob Strating

Lees ook: