Remigiuskerk mag weer kerkgangers ontvangen

Geschreven door:

P.F. (Cisca) de Kreek-Wildvank
Scriba PKN Hengelo Gld.
Telefoon: 06-83434670
Mail: scriba@pknhengelogld.nl

Remigiuskerk mag weer kerkgangers ontvangen

 

Vanaf 2 augustus worden er in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. weer kerkdiensten gehouden met bezoekers. De diensten worden gehouden volgens de richtlijnen, dus geen gemeentezang, anderhalve meter afstand en met aangewezen plaatsen. In de hal wordt u ontvangen door een coördinator. Wij vragen u zijn of haar aanwijzingen op te volgen voor een zo goed mogelijk verloop van de dienst.

Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Onze diensten kunt u ook live meeluisteren via onze website en via www.kerkdienstgemist.nl en zijn later ook op video te bekijken op onze website. Wilt u graag een dienst bijwonen maar heeft u geen vervoer? Vanaf 2 augustus kunt u weer bellen met Harry Vos.

Wilt u een kerkdienst bijwonen?

Wilt u dan rekening houden met de volgende aandachtspunten?

 • Eenieder die de richtlijnen te volgen van het RIVM, zoals de geldende regels en adviezen t.a.v. afstand en hygiëne
 • Heeft u (of uw huisgeno(o)te) corona gerelateerde gezondheidsklachten (ook lichte), blijf dan thuis.
 • Neem zo mogelijk uw eigen liedboek mee.
 • U wordt ontvangen door de coördinator. Volg zijn/haar aanwijzingen op.
 • Noteer uw naam op de lijst en desinfecteer daarna uw handen.
 • Gebruik van de kapstok is niet toegestaan. Houdt uw jas aan of bij u.
 • Gebruik van het toilet alleen in noodgevallen.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeentezang is niet toegestaan, behalve door de cantorij.
 • Bij de uitgang staat een collecteschaal, zak of kom. Zorg dat er geen filevorming ontstaat.
 • Na afloop van de dienst geen samenzijn en geen koffiedrinken.
 • Blijf na afloop van de dienst zitten totdat de coördinator aangeeft wanneer u de kerk mag verlaten.
 • Blijf niet napraten in de hal, dit zorgt voor filevorming.
Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

Lees ook: