Raad van kerken mei

4 mei herdenking 2022
Het programma voor de herdenking in 2020 was door de Hengelose Raad van Kerken geheel voorbereid.
Echter door de pandemie was uitvoering hiervan niet mogelijk.
Dit jaar heeft de Raad gemeend de herdenking weer plaats te laten vinden.
En wel op woensdag 4 mei om 19.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Medewerking hieraan zal worden verleend door:
Een mannenkwartet
Dwarsfluitiste: Mevr. Mirjam Oskamp
Voordracht: Mevr. Sylvia Jolink-Jolink
Orgel: de heer Herman Lubbers
En een oorlogservaring zal worden verteld door de heer Henk Leusink
De vredesvlam zal tijdens de herdenking binnen worden gebracht door kinderen van de Piersonschool.

De Raad hoopt op deze manier een zinvolle bijdrage te leveren aan de herdenking van het oorlogsgeweld in de jaren 1940-1945.
Maar tevens ook stil te staan bij het gebeuren in Oekraïne.
U bent van harte uitgenodigd.

Excursie naar “het Kervel“
Evenals in de jaren voor de corona pandemie organiseert de Raad van Kerken ook dit jaar weer voor de leerlingen van de Hengelose en Keijenborgse scholen een excursie naar het landgoed “het Kervel“.
Dit jaar is de datum 9 mei.

Tijdens deze excursie zal de Heer Jean Kreunen (bekend van het museum 40-45) de leerlingen aan de hand van diverse voorwerpen vertellen over de bezettingstijd.

De heer de Groot zal de rondleiding door het huis verzorgen en vertellen over de plaatsen waar men zich verscholen hield.

De ervaring is dat deze excursie grote indruk achterlaat bij de deelnemers.

De Raad van Kerken hoopt dan ook dat dit jaar een en ander weer zal bijdragen aan een zinvolle lesdag.

Blijf op de hoogte van de kerkactiviteiten en het laatste nieuws meld u hier aan voor de mail

    Lees ook: