Proefdiensten op 12 juli en 2 aug

Proefdienst data

12 juli

2 augustus

We zijn natuurlijk blij dat we weer gezamenlijk naar de kerk mogen gaan hopelijk in augustus, maar voorzichtigheid is geboden. Daarom gaan wij in de diensten van 12 juli en 2 augustus eerst proefdraaien met genodigden. Ruim daarvoor komen de kosters en coördinatoren samen, om de instructies volgens het gebruiksplan door te nemen, zodat zij goed voorbereid zijn.

We hebben bewust gekozen voor 12 juli en 2 augustus, omdat dan onze eigen voorgangers voorgaan. Dat maakt het overleg vooraf makkelijker vanwege de korte lijntjes en we kunnen achteraf napraten over het verloop van de dienst.
Op 12 juli is er een overstapdienst, daarvoor worden de kinderen met familie uitgenodigd. In diezelfde dienst is er ook (her)bevestigen/afscheid van ambtsdragers, zij worden daartoe ook uitgenodigd.
Op 2 augustus willen we de vrijwilligers uitnodigen die direct een uitvoerende taak hebben in en rondom de kerkdienst. Op deze manier hopen wij nadien een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van wat goed ging en wat beter kan.

Reserveren – Aanmelden

Bij kerkdiensten is aanmelden verplicht. Wie wil komen kan zich telefonisch aanmelden vanaf de woensdag tot zaterdag 16.00 uur in de week voorafgaand aan de dienst waarnaar u wilt komen. U krijgt dan de ouderling van dienst aan de lijn.

Het telefoonnummer 06-30843152. Dit nummer is pas bereikbaar als we overgaan tot kerkdiensten met bezoekers.

Wij houden u daarvan op de hoogte. De lijst van aanmeldingen ligt zondag in de hal van de kerk en de coördinator zal bij aankomst uw naam op de lijst afvinken. Wie die week geen plaats krijgt, wegens te veel aanmeldingen, komt die week daarop bovenaan de lijst te staan.

Lees ook: