Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

Hoe kunt u een online gift doen? U kunt via deze website digitaal een gift aan de collecte doen. Door de uitleg hier onder te volgen kunt u via internet bankieren uw gift overmaken naar de Protestantse gemeente....

Op zondag 30 augustus wordt er i.v.m. de coronabeperkingen een gewone 4e zondagdienst gehouden in de Goede Herder kapel in de Veldhoek i.p.v. de Openluchtdienst bij de Haverkamp. In deze dienst is plaats voor maximaal 35 personen dus wie het eerst komt………....

Het kerkblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de kerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken. Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de...

Sinds korte tijd speel ik af en toe mee als organist tijdens de meditaties in de Remigiuskerk. Ik stel me graag even aan u voor....

Tot 1 juni 2020 zijn alle samenkomsten, geplande vieringen, activiteiten en bijeenkomsten in onze kerkelijke gemeente afgelast. Dit geldt zowel voor de Remigiuskerk, de Bleijke als de Goede Herder Kapel. Het stiltecentrum is ook tot nader bericht gesloten. Op de zondagen van 29 maart t/m 31 mei...