Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

Sinds het ontstaan van de Bijbel zijn er bewerkingen van gemaakt. Soms van het geheel, maar vaak ook van belangrijke passages. Dat werd dan niet zozeer een vertaling, maar een manier om het aan te spreken gehoor met herkenning te bereiken. Kinderbijbels of verhalenbundels zijn...

Op 6 oktober organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een thema avond over “Anders zijn” binnen onze (kerk) gemeenschap. Natuurlijk weten we dat niet iedereen hetzelfde is. ...

Op 21 en 22 september organiseert de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een fietstocht en een maaltijd. Op 21 september vanaf 13.30 uur fietsen we door Bronckhorst en halen we bij de plaatselijke producenten producten voor de maaltijd van de volgende dag. ...

Wat hebben we genoten van één nacht in een doos! ‘We’ dat waren zes jongeren van de SOOS (jongerenontmoeting van onze kerk), Bert Wierenga en Rineke van den Berg. ...

In de vergadering van 11 juli jl. werd Frans Geurtsen begroet als nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken in Hengelo. Hij volgt Jaap van Gijssel op, die in februari jl. plotseling is overleden. ...

Zondag 2 oktober 14.00 uur gaan de deuren van de Johannes de Doperkerk, Kerkstaat 7 in Keijenborg, open voor een kliederkerk. Na de laatste kliederkerk in het voorjaar in Hengelo Gld. strijken we na ruim 3(!) jaar weer in Keijenborg neer....

Opgericht in 2000 opgeheven in 2019, tot wat voor resultaat heeft dit uiteindelijk geleid ? Met de hulp van vele donateurs en de steun van o.a. de Remigiuskerk en de Piersonschool is dit kleinschalige project een succesverhaal geworden. STEP met als logo ``Goed onderwijs voor een...

Tijdens de kinderkerk waren de kinderen druk bezig met proefjes doen. Er konden windmolentjes gemaakt worden - heel passend omdat de Heilige Geest als een wind kan zijn – Je ziet Hem niet, maar Hij is er altijd! ...

In de vergadering van 1 juni hebben we het jaarthema “Aan tafel” van het volgend kerkelijk seizoen besproken. Dit thema ligt in het verlengde van een van de opdrachten van de Diaconie. ...

Als werkgroep zijn we druk bezig met het voorbereiden van het programma. Deze is helaas nog niet klaar op de inleverdatum van de kopij voor deze Klokgeluiden. Wel kunt u alvast de datum van 6 oktober noteren. Dan is de eerste avond....