Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

Op 9 mei brachten alle kinderen uit groep 7 van de Hengelose- en Keijenborgse scholen, op uitnodiging van Raad van Kerken, een bezoek aan landgoed “Het Kervel”....

We schreven er in de vorige Klokgeluiden al over. Na 23 jaar(!) stopt Annie Weijers met de coördinatie van de wekelijkse bloemgroet. Ze weet het nog precies te vertellen. In mei 1998 is ze begonnen. Ze kan dat zo goed onthouden omdat in september van...

Op 30 juni organiseren we een fietstocht naar de Slangenburg. Naar de PKN kerk. Dit is een pioniersplek. Helma van Loon, predikant van deze kerk, zal ons van alles vertellen over deze plaats en het labyrinth dat in de tuin ligt...

Een muzikale kerkdienst met Elvira Nijmeijer op keyboard: opwekking, liederen uit het liedboek en Nederlandstalige muziek. Een feestelijke dienst waarbij 3 gemeenteleden bevestigd worden als ambtsdrager. ...

Als werkgroep zijn we weer druk bezig met het programma voor het nieuwe jaar. Er staan al veel activiteiten op de voorlopige agenda: bloemschikken, een filmavond, een thema-avond rond autisme en selectief mutisme en geloven, (bijbels) koken, een spreker… maar ook een paar dagen wandelen...

Het programma voor de herdenking in 2020 was door de Hengelose Raad van Kerken geheel voorbereid. Echter door de pandemie was uitvoering hiervan niet mogelijk. Dit jaar heeft de Raad gemeend de herdenking weer plaats te laten vinden. En wel op woensdag 4 mei om 19.00 uur in...

Op paaszondag is er een eind gekomen aan de vieringen in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek. In een drukbezochte paasviering werd stilgestaan bij de geschiedenis van deze kapel d.m.v. herinneringen, persoonlijke ervaringen, gebruiken en voorwerpen die daarbij horen. ...

Inloopmorgen en middag voor Oekraïense vluchtelingen in Kerkstraat 15, Hengelo (gld)...

Het is niet alleen koken met elkaar, maar ook ontmoeting rondom Bijbelverhalen die vertellen over het Paasfeest. We gaan aan de slag met recepten die gebruik maken van ingrediënten die mensen in de tijd van de Bijbel ook al gebruikten. Soms hebben bepaalde kruiden betekenis...

Na 2 jaar starten we weer met een nieuwe kliederkerk voor Hengelo en Keijenborg! Misschien kent u het nog, misschien ook niet. Kliederkerk wordt georganiseerd door een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers uit de Protestantse kerk Hengelo en de RK kerken uit Hengelo en Keijenborg....