Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

20 september Startzondag Er zijn plannen om deze dienst op het kerkplein te houden. Dat hangt natuurlijk van het weer af en of het organisatorisch haalbaar is. Ook buiten moeten we met richtlijnen rekening houden. Maar heel Hengelo mag weten dat de kerk in het hart...

Media augustus wordt de Kerkgeldapp vervangen door een nieuwe app genaamd APPOSTEL. U kunt uw kerkgeld app account gewoon behouden. De nieuwe app is nu beschikbaar. We werken de komende tijd hard aan het goed inrichten van onze pagina....

Zoals het er nu uitziet, hopen we op dinsdagmorgen 1 september om 10.00 uur weer een opstart te kunnen maken met de inloop in Kerkstraat 15. Door de Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal gasten (8) ontvangen en zullen we ons strikt moeten houden...

Hoe kunt u een online gift doen? U kunt via deze website digitaal een gift aan de collecte doen. Door de uitleg hier onder te volgen kunt u via internet bankieren uw gift overmaken naar de Protestantse gemeente....

Op zondag 30 augustus wordt er i.v.m. de coronabeperkingen een gewone 4e zondagdienst gehouden in de Goede Herder kapel in de Veldhoek i.p.v. de Openluchtdienst bij de Haverkamp. In deze dienst is plaats voor maximaal 35 personen dus wie het eerst komt………....

Het kerkblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de kerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken. Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de...

Sinds korte tijd speel ik af en toe mee als organist tijdens de meditaties in de Remigiuskerk. Ik stel me graag even aan u voor....

Tot 1 juni 2020 zijn alle samenkomsten, geplande vieringen, activiteiten en bijeenkomsten in onze kerkelijke gemeente afgelast. Dit geldt zowel voor de Remigiuskerk, de Bleijke als de Goede Herder Kapel. Het stiltecentrum is ook tot nader bericht gesloten. Op de zondagen van 29 maart t/m 31 mei...