Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

Het diaconaal centrum, Kerkstraat 15, is sinds 1 juni niet meer geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend om met iemand te spreken van het pastorale team. Gebleken is dat er geen gebruik van werd gemaakt en men via de telefoon contact zoekt met de wijkouderling. De afgelopen...

Tot 1 juni 2020 zijn alle samenkomsten, geplande vieringen, activiteiten en bijeenkomsten in onze kerkelijke gemeente afgelast. Dit geldt zowel voor de Remigiuskerk, de Bleijke als de Goede Herder Kapel. Het stiltecentrum is ook tot nader bericht gesloten. Op de zondagen van 29 maart t/m 31 mei...

De vijf gezinnen die deelnamen aan dit Paasspel volgden Jezus in zijn laatste dagen van zijn leven. Onder zware omstandigheden zei hij vaak tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is erg vreemd, omdat er heel veel is om bang voor te zijn in...

Wij zijn dankbaar dat wij u mogen berichten dat voor de periode dat wij vacant zijn, ds. Joop Mol (met emeritaat) uit Gaanderen zich bereid heeft verklaard, om met ingang van 1 maart 2020, ons bij te staan met het verrichten van hulpdiensten voor ongeveer 3...