Nieuws uit de gemeente

Protestantse gemeente Hengelo Gld

De PKN hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. ...

Na de succesvolle avond met pastor Mia Tankink van 28 januari jl., zal nu Joop Mol de gast zijn. Deze houdt geen lezing, maar dan organiseren we een soort “podcast”. Een podcast is een online vraaggesprek....

Salomon besloot een tempel te bouwen voor de Heer. En dan staat er in 2 Kronieken 2 vers 1 het volgende opgetekend: “Hij beschikte over zeventigduizend sjouwers en tachtigduizend steenhouwers in het gebergte die onder leiding stonden van zesendertighonderd opzichters”....

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners...

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus....

Vanwege de verlenging van de lockdown blijven alle huidige adviezen van kracht tot 2 maart 2021. Dit houdt in, dat de kerkdiensten alleen online zijn en dat we helaas niet kunnen zingen, ook niet in kleine groep....

Dit mogen we toch wel een unicum noemen, iemand die zich al zolang inzet voor onze kerk, daarom hebben we gezocht naar een passende blijk van waardering. Zo kwamen we bij de oorkonde samen met een erepenning PKN. ...

Het moderamen van de generale synode van de PKN adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. ...

In aansluiting bij de corona-maatregelen die gelden binnen de geloofsgemeenschappen van Hengelo kan de geplande Noaberviering van 20 februari géén doorgang vinden. ...