Op weg | Ds Joop Mol

Op weg

De zoektocht naar een nieuwe predikant (m/v) is in volle gang. Dat brengt een gespannen afwachting voor de hele Protestantse kerkgemeenschap met zich mee. In de tussentijd wandel ik wat mee met de gang van zaken in een periode van kerk-zijn die ook als een zoektocht beschouwd kan worden.

Steeds moet er nog worden afgewogen wat wel en niet haalbaar is. Zo waren er plannen om op het kerkplein een Openluchtdienst te houden. Maar daar moet veel voor georganiseerd worden en dan weet je niet of er wat betreft de richtlijnen en maatregelen geen dingen over het hoofd worden gezien. De besmettings-toename is nog een aanzienlijk probleem. Pas op de plaats dus voor dit soort activiteiten. Een startzondag met een heel programma en een maaltijd is ook niet goed te overzien. Hopelijk volgend jaar beter.

Toch gaan we proberen om enkele onderdelen van het kerkelijk werk, die noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen, weer op te pakken.

Zo worden er twee avonden georganiseerd in het kader van ‘Inspiratie en Ontmoeting’. Een programma van de gezamenlijke kerken van Hengelo. Om naast het bijwonen van kerkdiensten -waar nog niet iedereen aan toe lijkt te zijn- ook andere vormen van gezamenlijk leren en dienen weer te beproeven.

Graag wijs ik u op de aankondiging hiervan elders in ‘Klokgeluiden’.

De gekozen plek van samenkomst biedt voldoende ruimte om gepaste afstand te bewaren en ik beloof u twee boeiende avonden op 15 oktober en 12 november. Met beelden die ons allen, in deze onzekere tijden, van kleur en gegronde hoop kunnen vervullen.

Weet u verder van situaties die aandacht van het pastorale team verdienen, laat dat de ouderlingen of mij vrijmoedig weten. We maken er als het enigszins kan werk van.

 

Met een hartelijke groet,

 

De bedrijfsverzorger van de kerk,

Ds. Joop Mol

Lees ook: