Ont-moeten start weer op 4 okt | Dorpskerk Vorden

Ont-moeten start weer op 4 oktober.

Ont-moeten wordt regelmatig georganiseerd en is een vrij toegankelijke bijeenkomst. Steeds vertellen verschillende sprekers iets over hun Passie vanuit hun geloof.

4 Oktober is het Israël zondag.

Dhr. Henk Versteeg, uit Uitgeest, voorzitter van Ebenezer Operatie Exodus Nederland zal ons komen vertellen over het werk van deze organisatie.

Ebenezer Operation Exodus is een internationale organisatie, ontstaan tijdens de Golfoorlog in 1991, met het doel Joodse mensen van over de hele wereld te helpen terugkeren naar Israël. Bijbelse profetieën gaan in vervulling; de God van Israël is trouw aan Zijn woord en maakt zijn beloften waar. Humanitaire hulpprogramma’s bieden praktische ondersteuning en troost aan de armen en behoeftigen in de Joodse gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie, in Israël en elders.

 “Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren” Ezechiël 36:24.

Het is heel bijzonder dat de woorden uit de bijbel in onze tijd realiteit worden.

U/jij bent van harte welkom om 19.00 uur Dorpskerk Vorden.

Er wordt rekening gehouden met de RIVM corona richtlijnen.

S.v.p. aanmelden via: evangelisatie@pgvorden.nl of telefonisch: 06 22445192

Lees ook: